Hasslarp

Trots sin relativa litenhet är Hasslarp en levande ort med närhet till naturupplevelser och korta pendlingsavstånd till skola, studier och arbete.

Hasslarp växte fram kring strösockerbruket som anlades vid Lyckåkers by vid slutet av 1800-talet. Sockerbruket lades ner under 1990-talet men de stora vattenfyllda dammarna vid utkanten av det gamla sockerbruksområdet har bevarats och har idag ett mycket rikt fågelliv.

Byns centrum ger orten identitet och utgörs av karakteristiska och varierande gatuhus av intressant arkitektur. Gång-  och cykelavstånden är korta och Hasslarp är rikt på fritids- och rekreationsområden. Folkparken, idrottsföreningen och byföreningen ”Byabetan” står för Hasslarps utbud av kultur och nöjen.

I nära anslutning till Hasslarp ligger Kattarp, ett litet samhälle som i mångt och mycket hänger samman med Hasslarp. Tillsammans har orterna omkring 1 350 invånare.

Fakta

Om Hasslarp

Hasslarps ursprungliga namn var Lyckåker. Sockerbrukets motgångar ledde dock till att byn kallades för Olycksåker. Därför döptes orten om till sitt nuvarande namn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close