Mörarp

Mörarp är ett modernt villasamhälle med gamla anor och många fina vardagsmiljöer. Välbevarade 50-talsvillor och ett antal eleganta funkishus samsas här med både äldre och nyare bebyggelse. 

Kulturmiljön i Mörarp visar hur samhället har utvecklats från kyrkby till modernt villaområde. Många olika epoker finns företrädda genom bebyggelsemiljöer från olika tidsperioder samt andra spår som exempelvis kyrkan från 1100-talet, tingshuset samt den strama och välbevarade funkismacken från bilismens barndom. Med tåg tar du dig till Helsingborg på cirka tolv minuter.

Fakta

Om Mörarp

Mörarp var en av stationerna på den järnväg som 1875 byggdes mellan Helsingborg och Hässleholm.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close