Perstorp

I Perstorp finns både en variationsrik natur och prisvärt boende. Med detta följer möjligheterna till en särdeles hög livskvalitet i form av närhet mellan människor och närhet till all service. Terrängen, kuperad med kullar klädda med bokskog, barr- och blandskog samt dammar med rik strand- och vattenvegetation inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter av olika slag som till exempel promenader, fiske samt bär- och svampplockning.

Terrängen, kuperad med kullar klädda med bokskog, barr- och blandskog samt dammar med rik strand- och vattenvegetation inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter av olika slag som t. ex. promenader, fiske samt bär- och svampplockning. Här kan du bo prisvärt i flera boendeformer nära service, kommunikationer och fantastisk natur med bland annat bokskogar och sjöar.

Perstorp har den lilla ortens kvaliteter och närhet till större orter och städer. Samhället ligger strategiskt placerat invid Skånebanan och riksväg 21. Förbindelserna i kommunen är utmärkta, detta genom så väl väg som tågförbindelser, därav är pendlingsmöjligheterna till kommunen goda. På endast två timmar nås också Kastrups internationella flygplats

Fakta

Om Perstorp

Folkhögskolan i Perstorp är en filial till Munka folkhögskola i Munka Ljungby med huvudinriktningen hälsa, natur och kultur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close