Tågarp

Tågarp är ett idylliskt villasamhälle vackert beläget vid Rååns dalgång. I orten hittar man bland annat kyrkoförsamling, pizzeria, fotbollsklubb och lekplatser. Tågarp har Pågatågstrafik och är ett av regionens samhällen med starka lokala initiativ för nya bostäder och en positiv utveckling.

Alfabo Förskola öppnade i januari 2011 och härbärgerar tre avdelningar för olika åldersgrupper i sina lokaler. Tågarp har ingen egen grundskola, utan eleverna åker skolbuss till Billeshögsskolan i Billeberga, en F-6 skola som ligger endast 4 km från Tågarp.

Pågatågen på sträckan Helsingborg-Malmö trafikerar Tågarp och på mindre än 20 minuter tar du dig till Helsingborg. Bussförbindelser till bland annat Svalöv samt busslinje 250 som kör på sträckan Landskrona-Bjuv via Vadensjö, Tågarp, Kingelstad, Ekeby, Truedstorp och Billesholm är bra komplement till tågtrafiken. Länsväg 110 går genom byn.

Fakta

Om Tågarp

I skjutshållssystemet som utvecklades under 1600-talets andra hälft, var Tågarp en av anhalterna på vägen mellan Göteborg och Malmö. Det exakta året för byggandet av Tågarps gästgivargård är okänt, men i Sireköpinge kyrkobok finns årtalet 1702 noterat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close