Vallåkra

I Vallåkra är det nära till skog och öppna landskap. Orten ligger vackert belägen vid Rååns dramatiska dalgång. Orten var ursprungligen en liten bondby som fick ett uppsving vid mitten av 1800-talet, då Wallåkra stenkärlsfabrik grundades. 

I Vallåkra finner du vackra villaområden och med tåg och buss tar du dig enkelt till Helsingborg, Lund, Malmö och Köpenhamn, där du via Kastrup når övriga världen. Vallåkraborna har tillgång till fina naturområden och vandringsstråk av varierande längd.

Wallåkrabygdens barnservice är den lokala skolverksamheten som med sin profilering mot naturorienterad teknik, idrott, forskning och ridning skapar ett folkliv i orten. Det är en friskola bestående av förskola, grundskola och fritids. Skolan utgör tillsammans med Stenkärlsfabriken, som i sig är ett stycke levande historia, en viktig del av Vallåkras identitet.

Vallåkraträffen, Nordens största träff för ombyggda och originalrenoverade europeiska bilar,  är ett årligt evenemang som är välkänt även utanför Skåne och som lockar upp till 20 000 besökare från Norden och Europa.

Fakta

Om Vallåkra

Wallåkra Stenkärlsfabrik är en kvarleva från en nordvästskånsk industri- och hantverksepok. Här tillverkar man fortfarande stenkärl, krukor & krus, av traktens lera. Allting drejas för hand och bränns slutligen i den stora koleldade rundugnen, som är hela 21 kubikmeter stor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close