Inkubatorer och acceleratorer

I vår region finns både inkubatorer och acceleratorer. De riktar sig mot nystartade företag med tillväxtpotential och erbjuder dessa kontorsplats, coaching, rådgivning och kontakt med finansiärer. Målet är att hjälpa entreprenörer och deras företag att utvecklas och nå framgång på marknaden så effektivt som möjligt.

Familjen Helsingborg satsar på nya inkubatorer och acceleratorer som ger entreprenörer att utveckla och kommersialisera sina idéer. Det finns ett antal inkubatorer och acceleratorer med olika inriktningar och profilområden. Det de har gemensamt är att de erbjuder kreativa miljöer, närhet till etablerade företag och forum för samarbete med Lunds universitet Campus Helsingborg.

Think

Think big. Start small. Scale fast or fail fast. Repeat. Detta är mantrat för THINK som är södra Sveriges första accelerator, ett intensivt tremånaders program för tech startups. Du får under tre månader tillgång till gratis kontorsplats, utbildningar och ett brett nätverk av andra entreprenörer, mentorer, rådgivare och investerare. Dessutom ser vi till att hela tiden hjälpa dig att sätta mål och peppa dig att jobba mot dessa.

Thinks webbplats.

Uppstart Helsingborg/ Tillväxt Helsingborg och Uppstart Landskrona

Entreprenörer erbjuds stöd och lösningar genom rådgivning, coachning samt kontakt med företagspartners och investerare. Satsningarna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen i regionen samt att möjliggöra ökad tillväxt bland regionens många småföretagare. Medan Uppstart vänder sig till företag i uppstartsfasen erbjuder Tillväxt Helsingborg nya nätverk och feedback till företag som redan kan sin bransch men som har ambitioner på att växa.

Uppstart Helsingborgs webbplats.

PULS

PULS står för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences och kan räknas till Sveriges ledande privata inkubatorer inom life science. Affärsmodellen är inriktad på att tillföra kunksap, kapital, och projektledning i syfte att utveckla läkemedel.

PULS webbplats.

LINC (Landskrona Innovationscenter)

Linc erbjuder nystartade företag med tillväxtambitioner stöd och hjälp att växa. Företagen får möjlighet att hyra arbetsplatser, erhålla affärsutvecklingshjälp och rådgivning samt tillgång till stöd och nätverk. Allt för att företaget skall kunna växa så snabbt som möjligt.

LINCs webbplats.

Mindpark

Mindpark är ett kontorshotell som ligger i samma byggnad som Lunds universitet Campus Helsingborg och ger idag rum till ungefär 100 företag, en konferensanläggning och massor med nätverksmöjligheter.

Mindparks webbplats.

Sopact

Sopact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar. Acceleratorn är ett samverkansprojekt mellan Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Tillväxtverket och pågår mellan 2016-2018. Målsättningen är att implementera ett acceleratorprogram som ger stöd åt 42 sociala företag. De ska adresserar samhällsutmaningar och verkar för en inkluderande, hållbar tillväxt i Skåne/Blekinge-regionen. I dagsläget körs två program per år. Under tolv veckor fungerar Sopact som en agil lärprocess med rådgivning, kunskapsöverföring och testmiljöer där de sociala entreprenörerna utvecklar sina lösningar på samhällets utmaningar.

Sopacts webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close