Framtidscoach för företag

Har ert företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov.

Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt.

Coachningen utgår från dina behov och fokuserar på följande område:

  • Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling – affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer – både att stärka och utveckla.
  • Marknadsföring – digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper och nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal, analysera, kommunicera och förhandla.
  • Dig som företagare – din situation, försäkringar, nätverk, samarbete och stöd.

Några ord från företagare som fått rådgivning genom Framtidscoahen:

”Varje gång jag träffar dig som coach så händer det något positivt i mitt företags utveckling – jag får stöd för mina tankar och vågar genomföra de idéer vi diskuterat”

” I våra diskussioner så har jag tagit steget med att rekrytera ledningspersonal och frigöra tid för att ta ytterligare steg i vår affärsutveckling”

”Genom våra diskussioner vågar jag se andra områden där jag kan utveckla min verksamhet och sikta på längre horisont”

Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov. Det finns även möjlighet för mentorskap. Vi börjar med ett startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Samtalen kan ske online, via telefon eller via personliga möten.

Coacher

Ann-Sofie Frey har mångårig erfarenhet som affärsrådgivare, både vid företagsstarter och till etablerade företag som vill växa och utvecklas. Hon har i sin bakgrund erfarenhet av arbete med finansieringsfrågor, ett område som ofta behöver diskuteras såväl vid start som i växandet. Hon
har även haft ledande befattningar och verkat i bolagsstyrelser.
Ann-Sofie är själv företagare och känner stor motivation i att se människor omsätta sina tankar och idéer i handling, i att medverka till att man förflyttar sig framåt i sin vision.

Anette Henriksson har gedigen erfarenhet som företagsledare från såväl internationell industri som från finansbranschen. Hon är civilekonom från Lund och har en masterexamen i ledarskap. Under ett flertal år har hon arbetat ideellt som mentor för internationella studenter i entreprenörskap vid Lunds universitet samt för Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst. Hon drivs av att skapa värden och utveckla såväl människor som företag.

Anneli Ödén har lång erfarenhet som bland annat VD för IT- och administrationsbolag samt som chef och företagsrådgivare på banker. Hon är själv egen företagare och lever med företagsfrågor dagligen. Hennes specialitet är att coacha entreprenören i utveckling av affärsidé, affärsmodell och kunderbjudande.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coachning kontakta:
framtidscoach@drivaeget.se
Telefon: 042-18 18 20

Det går även bra att kontakta näringslivskontoret i din kommun för ytterligare information.

Vill du bli uppringd?

You must confirm you're not a robot.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close