Näringslivsstatistik

I Familjen Helsingborg finns en bred mix av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små och medelstora företag även om det finns flera stora företag. Detaljhandel och partihandel är viktiga branscher parallellt med logistik. Besöksnäringen ökar stadigt både inom vår region och resten av Sverige. Idag står de för större exportvärde än både järn/stål och personbilar tillsammans. På de här sidorna har vi samlat näringslivsstatistik.

Nystartade företag

Mellan 2016 och 2017 steg nyföretagandet i Familjen Helsingborgs elva kommuner från 2 261 nya företag 2016 till 2 306 nya företag 2017. Det motsvarar en ökning på två procent.

Under samma period sjönk nyföretagande i Skåne med 1,56 procent och i Sverige som helhet sjönk nyföretagandet med 0,99 procent.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close