Näringslivsstatistik

I Familjen Helsingborg finns en bred mix av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små och medelstora företag även om det finns flera stora företag. Detaljhandel och partihandel är viktiga branscher parallellt med logistik. Besöksnäringen ökar stadigt både inom vår region och resten av Sverige. Idag står de för större exportvärde än både järn/stål och personbilar tillsammans. På de här sidorna har vi samlat näringslivsstatistik.

Nystartade företag

Mellan 2017 och 2018 startades över 2 000 nya företag i Familjens Helsingborgs 11 kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close