För dig som företagare

I november 2019 genomfördes WorkWalk för andra gången. Det kostar inget för dig som företagare att vara med. Det som kostar är den tid ni lägger ner och den personal ni väljer att involvera inför och under WorkWalken. Nytt datum för WorkWalk 2020 kommer inom kort.

För att veta mer om hur du kan delta under WorkWalk kontakta emma.franklandgren@helsingborg.se

Så går besöken till

Besökarna är indelade i tre kategorier: åttondeklassare, niondeklassare och arbetssökande. Även föräldrarna är inbjuda att följa med tillsammans med niondeklassarna.

Varje besöksgrupp kommer att vara på WorkWalk cirka två-tre timmar och varje besök ska ta runt 30 minuter.

Det kommer att finnas personal från skolan eller staden samt guider som finns med under hela studiebesöket som ansvarar för eleverna och de arbetssökande.

Besöket kommer att äga rum på ert företag och i era lokaler.

Tillsammans gör vi skillnad

Är du företagare i Helsingborg och vill du vara med och påverka framtidens kompetens? Ta då tillfället i akt och anmäl ditt företag till årets WorkWalk. Vi tycker att det är viktigt att vi visar upp Helsingborgs varierande branscher och företag för dagens ungdomar och arbetssökande.

Vi behöver ditt företag för att vi ska kunna genomföra en fantastisk WorkWalk! Kontakta emma.franklandgren@helsingborg.se för mer information.

Målgrupperna

Åttondeklassare

Syftet för detta besök är att inspirera eleverna att börja tänka och fundera på vilken typ av yrken och branscher det finns. Kunskapen hos en åttondeklassare är begränsad när det gäller antal yrken och vad det innebär. Besöket ska vara så lättsamt och så roligt som möjligt. Tänk inspiration, roligt och tankeväckande. Målet är att 700 elever från årskurs 8 ska delta under höstens WorkWalk.

Niondeklassare + föräldrar

Syftet här är att ge eleverna en bättre grund att stå på inför sitt gymnasieval som görs under tidig vår 2020. Många elever vet ännu inte vilket program de vill läsa. Vi vet att föräldrar har en stor påverkan på sitt barns gymnasieval därför tycker vi det är det bra om även elevens föräldrar får en bättre insikt om vilka yrken och branscher som finns. Tänk roligt, lockande och gymnasieval. Vårt mål är att 100 niondeklassare plus föräldrar ska delta under höstens WorkWalk.

Arbetssökande

Syftet är att ge arbetssökande en bättre förståelse om vilka branscher det finns samt vilka yrken det finns att kunna utbilda sig till. Syftet med denna målgrupp är att de ska få ett arbete att gå till så snart som möjligt eller att hitta en målbild för att kunna välja utbildningsväg för att snabbast kunna nå dit. Tänkt möjligheter, nutid och arbete.

Prova-på-aktiviteter

För att företagsbesöken ska bli så givande som möjligt vill vi ge eleverna och de arbetssökande möjligheter att prova på olika aktiviteter och arbetsmoment och på så sätt ge en känsla för vad yrket kan innebära. Varje företag bestämmer själva vilken typ av aktivitet som passar för er arbetsplats, yrke och bransch. Arbetsgruppen för WorkWalk hjälper gärna till som bollplank. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Vi vet att prova-på-aktiviteter är en framgångsfaktor för att elever och andra besökare ska få en positiv upplevelse och komma ihåg företagsbesöket. De enklaste aktiviteterna är oftast de roligaste. Syftet med att låta eleverna prova på är för att ge eleverna en starkare känsla för vad det kan innebära att arbeta med ett visst yrke, men också för att besöket ska blir roligare, både för elever och personal. Tävlingar där eleverna tävlar mot varandra av olika slag är alltid uppskattat. Vem kan slå ner spik snabbast, duka upp ett bord, göra en plåtvisselpipa eller vispa maräng är några saker som kan genomföras med enkla medel. Beroende på er verksamhet kan ni även låta eleverna testa på att göra olika arbetsmoment eller något som liknar yrkets arbete. Det finns många olika tips på vilken typ av aktivitet som fungerar. Det viktigaste är att det inte behöver vara avancerat, hellre enkelt och kul!

Ledorden är kul, enkelt och interaktion!

Mer information kommer när ni anmält ert företag.

Vilka företag kan vara med?

Alla företag, oavsett bransch, som är i behov av kompetens nu och i framtiden och som är intresserade av att visa upp sin verksamhet kan delta. Besöken ska vara interaktiva och inspirera eleverna och de arbetssökande att våga tänka nytt och vara nyfikna.

WorkWalk vänder sig i första hand till de företag som har yrken som kräver yrkesutbildning. Vi uppmuntrar dock deltagande företag att visa upp bredden av yrken på företaget för att ge eleverna och de arbetssökande en bättre bild av arbetslivet.

När ni anmält er för att delta kommer vi skicka ut ett informationskit med fler instruktioner och tips inför ert planerade företagsbesök. Någon från projektgruppen kommer gärna ut och träffa er på företaget för att gå igenom eventuella frågor och funderingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close