Yrkes-SM 2020 – INSTÄLLT

Regeringen beslutade 11 mars 2020 med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993: 1617) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt samma lag, med 500 eller fler deltagare, tills vidare inte ska vara tillåtna i Sverige. 

Detta beslut fattades med anledning av att begränsa den pågående samhällsspridningen av Covid-19.

Med anledning av ovanstående beslut och att det endast är sex veckor kvar till genomförandet av Yrkes-SM ser vi ingen möjlighet att genomföra evenemanget.

Det finns från WorldSkills Sweden och Familjen Helsingborg en vilja att genomföra Yrkes-SM eller delar av evenemanget vid ett senare tillfälle. Vi arbetar gemensamt med att undersöka vilka möjligheter som finns för detta längre fram.

Yrkes-SM

Yrkes-SM 2020 – Sveriges största och jobbigaste yrkesevenemang för ungdomar – arrangeras den 22-24 april på ett ca 25 000 kvm stort evenemangsområde vid Olympia Park i Helsingborg. Upp mot 30 000 besökare förväntas komma dit för att inspireras av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar.

Cirka 65 yrken kommer att finnas på plats för att tävla och visa upp sig. Omkring 250 tävlande ungdomar, som har kvalificerat sig via regionala deltävlingar runt om i Sverige, kommer att tävla i olika yrken Men Yrkes-SM är så mycket mer än tävlingar. Genom olika besöksaktiviteter och information ger Yrkes-SM ungdomar (och vuxna) möjligheter att få en konkret inblick i moderna yrkesutbildningar – det kan beskrivas som ett stort multi-prao, perfekt för studiebesök och inspiration.

Varför är Yrkes-SM viktigt?

Kompetensförsörjningen lyfts fram som en av de största utmaningarna till varför många företag inte kan växa och vara konkurrenskraftiga både på nationell och internationell nivå. Idag är det brist i tre av fyra yrken och det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Orsakerna är flera till varför matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Fler ungdomar och personer som står utanför arbetsmarknaden behöver välja yrkesutbildningar för att kunna matcha efterfrågan av arbetskraft.

Varför ska ni som företag engagera er?

Känner ni igen er? Det är därför vi behöver er så att ni kan visa upp vilka fantastiska möjligheter det finns inom de olika branscherna! För att fler elever ska bli intresserade måste de få se, prova på och ställa frågor till er som arbetar på olika företag! En femtonåring känner i genomsnitt till femton yrken, vilket begränsar deras val av gymnasieprogram. Samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att kunna möta kompetensförsörjningens utmaningar tillsammans. Under Yrkes-SM: – Förväntas 30 000 besökare – Ska 250 ungdomar tävla i ca 50 olika yrken – Möts företagsrepresentanter och ungdomar – Finns företag, organisationer, utbildningar, elever, volontärer och massa andra personer på plats. Ta tillfället i akt och visa upp er verksamhet samtidigt som ni träffar ungdomar och bidrar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close