Kunskapsnätverk

Inom Familjen Helsingborg finns det kunskapsnätverk som arbetar med våra samarbetsprojekt och gemensamma frågor. Våra nätverk består av anställda i våra kommuner. Nedan finns samtliga kunskapsnätverks medlemmar och kontaktuppgifter.

Kunskapsnätverk

Titel 1
Bjuvs kommun, Sara Holmberg sara.holmberg@bjuv.se
Båstads kommun,  Ritva Veeborn ritva.veeborn@bastad.se
Båstads kommun, Benny Niklasson benny.niklasson@bastad.se
Helsingborgs stad, Ann Abrahamsson (koordinator) Ann.Abrahamsson@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Carina Larsson carina.larsson1@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Valmir Jusufi valmir.jusufi@helsingborg.se
Höganäs kommun, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Höganäs kommun, Marie Tidedal marie.tidedal@hoganas.se
Klippans kommun, Beris Sabotic beris.sabotic@klippan.se
Landskrona stad, Helena Andersson helena.anna.andersson@landskrona.se
Perstorps kommun, Peter Lindow peter.lindow@perstorp.se
Svalövs kommun, Hanna Åstrand hanna.astrand@svalov.se
Åstorps kommun, Paul Nilsson paul.nilsson@astorp.se
Ängelholms kommun, Jonas Elfving jonas.elfving@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Dennis Mårtensson dennis.martensson@orkelljunga.se
Arbetsförmedlingen, Lotta Trevett lotta.trevett@arbetsformedlingen.se
Familjen Helsingborg, Åsa Schuler

asa.schuler@helsingborg.se

Bjuv, Catarina Månsson catarina.mansson@bjuv.se
Båstad, Catharina Elofsson catharina.elofsson@bastad.se
Helsingborg, Catharina Isberg catharina.isberg@helsingborg.se
Höganäs, Terese Blandford terese.blandford@hoganas.se
Klippan, Viktoria Ejnarsson Zúñiga viktoria.zuniga@klippan.se
Landskrona, Susann Ek susann.ek@landskrona.se
Perstorp, Annica Sankilampi annica.sankilampi@perstorp.se
Svalöv, Elisabet Viktorsson elisabet.viktorsson@svalov.se
Åstorp, Eskil Rönnberg erskil.ronnberg@astorp.se
Ängelholm, Martin Memet Könick martin.memetkonick@engelholm.se
Örkelljunga, Sara Olsson sara.olsson@orkelljunga.se

Läs mer om nätverkets samarbete här.

Helsingborg, Emma Ekstrand (samordnare) Emma.Ekstrand@helsingborg.se
Bjuv, Erika Duvner

Erika.Duvner@bjuv.se

Båstad,
Höganäs, Jonna Ahlberg jonna.ahlberg@hoganas.se
Höganäs, Kristina Pålsson kristina.palsson@hoganas.se
Klippan och Perstorp,
Landskrona, Annika Persson annika.persson@landskrona.se
Svalöv, Vakant
Åstorp, Cecilia Selin cecilia.selin@astorp.se
Ängelholm, Jan Klauser jan.klauser@engelholm.se
Ängelholm, Christina Franberg Nilsson

chrisina.franbergnilsson@engelholm.se

Örkelljunga, Li Merander

li.merander@orkelljunga.se

Polisen, Axel Johansson, Båstad och Örkelljunga axel.johansson@polisen.se
Polisen, Bo Blixt, Bjuv och Åstorp bo.blixt@polisen.se
Polisen, Johan Mangbo, Helsingborg johan.mangbo@polisen.se
Polisen, Mats O Johansson, Helsingborg matso.johansson@polisen.se
Polisen, Ola Tufvesson, Höganäs

ola.tufvesson@polisen.se

Polisen, Alexandra Norén, Klippan och Perstorp

alexandra.noren@polisen.se

Polisen, Anders Enqvist, Landskrona anders.enqvist@polisen.se
Polisen, Björn Johnsson, Svalöv bjorn-m.johnsson@polisen.se
Polisen, Helen Alexandersson, Ängelholm

helen.alexandersson@polisen.se

Bjuv, Anna Jacobsson anna.jacobsson@bjuv.se
Båstad, Anders Björk anders.bjork@bastad.se
Helsingborg, Thomas Huldt thomas.huldt@helsingborg.se
Höganäs, Jennie Lohmander jennie.lohmander@hoganas.se
Klippan, Carl-Gunnar Thosteman carl-gunnar.thosteman@klippan.se
Landskrona, Jonas Florén

jonas.floren@landskrona.se

Perstorp, Ida del-Olmo ida.del.olmo@perstorp.se
Svalöv, Kristina Prahl

kristina.prahl@svalov.se

Åstorp, Elinor Franzén

elinor.franzen@astorp.se

Ängelholm, Maria Sjödin Nilsson maria.sjodinnilsson@engelholm.se
Örkelljunga, Carita Gustafsson

carita.gustafsson@orkelljunga.se

Bjuv, Josefine Wahlström josefine.wahlstrom@bjuv.se
Båstad, Birgitta Sjöberg birgitta.sjoberg@bastad.se
Helsingborg, Robert Lexeklint robert.lexeklint@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Blom anneli.blom@hoganas.se
Klippan, Carl-Gunnar Thosteman carl-gunnar.thosteman@klippan.se
Landskrona, Stefan Johansson stefan.j.johansson@landskrona.se
Perstorp, Roger Nord roger.nord@perstorp.se
Svalöv, Katarina Borgstrand katarina.borgstrand@svalov.se
Åstorp, Josef Thoft josef.toth@astorp.se
Ängelholm, Ismar Zvirkic ismar.zvirkic@engelholm.se
Örkelljunga, Karin Sagnia karin.sagnia@orkelljunga.se
Bjuv, Samuel Sköld samuel.skold@bjuv.se
Båstad, Elisabet Edner

elisabet.edner@bastad.se

Helsingborg, Ulf Krabisch Ulf.Krabisch@helsingborg.se
Höganäs, Maria Bylund maria.bylund@hoganas.se
Klippan, Magdalena Stajcic magdalena.stajcic@klippan.se
Landskrona, Per-Mikael Svensson per-mikael.svensson@landskrona.se
Perstorp, Charlotte Gillsberg charlotte.gillsberg@perstorp.se
Svalöv, t.f. Jan Tingecz jan.tingecz@svalov.se
Åstorp, Anna Falkenstam anna.falkenstam@astorp.se
Ängelholm, Stefan Marthinsson stefan.marthinsson@engelholm.se
Örkelljunga, Stefan Christensson stefan.christensson@orkelljunga.se
Bjuv, Vlatka Glumac vlatka.glumac@bjuv.se
Båstad, Ingrid Berg Brynje ingrid.berg.brynje@bastad.se
Helsingborg, Ann-Christin Cederquist ann-christin.cederquist@helsingborg.se
Höganäs, Maria Gustavsson maria.gustavsson@hoganas.se
Klippan, Helene Berggren helene.berggren@klippan.se
Landskrona, Nina Pringle

nina.pringle@landskrona.se

Perstorp, Charlotte Joehns charlotte.joehns@perstorp.se
Svalöv, Marie Alemo marie.alemo@svalov.se
Åstorp, Anne-Louise Eckerström annelouise.eckerstrom@astorp.se
Ängelholm, Anna Ristovska anna.ristovska@engelholm.se
Örkelljunga, Matilda Hedén matilda.heden@orkelljunga.se
Bjuvs kommun, Bengt Fellbe

bengt.fellbe@bjuv.se

Båstads kommun, Carolina Holgersson

carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se

Helsingborgs stad, Sofie Qvarfordt

Sofie.Qvarfordt@helsingborg.se

Helsingborgs stad, Jenny Tellström

jenny.tellstrom@helsingborg.se

Höganäs kommun, Åsa Lundqvist Peyron

asa.lundqvistpeyron@hoganas.se

Landskrona stad, Tim Andersson Ljung (sammankallande)

tim.andersson.ljung@landskrona.se

Klippans kommun, Anna Thörnqvist

anna.thornqvist@klippan.se

Perstorps kommun

Svalövs kommun, Kristina Prahl

kristina.prahl@svalov.se

Åstorps kommun, Susann Cardell

susann.cardell@astorp.se

Ängelholms kommun

Örkelljunga kommun
Bjuv, Kent Andréasson kent.andreasson@bjuv.se
Båstad, Hans Paganus hans.paganus@bastad.se
Helsingborg, Daniel Nilsson daniel.nilsson@helsingborg.se
Höganäs, Emma K Nilsson Emma.K.Nilsson@hoganas.se
Klippan, Arne Amner arne.amner@klippan.se
Landskrona, Almir Hodzic almir.hodzic@landskrona.se
Perstorp, Åke Svensson ake.svensson@perstorp.se
Svalöv, Niklas Fonskov niklas.fonskov@svalov.se
Åstorp, Jonny Norrby Jonny.Norrby@astorp.se)
Ängelholm, Peter Björkqvist peter.bjorkqvist@engelholm.se
Örkelljunga, Caroline Arvill caroline.arvill@orkelljunga.se
Bjuv, Karolina Larsson karolina.larsson@bjuv.se
Båstad, Philipp Seuffer

philipp.seuffer@bastad.se 

Helsingborg, Jörgen Fransson jorgen.fransson@helsingborg.se
Höganäs, Eva Spens eva.spens@hoganas.se
Klippan, Stefan Christiansson stefan.christiansson@klippan.se
Landskrona, Carina Funeskog carina.funeskog@landskrona.se
Perstorp, Ann-Charlotte Kvick ann-charlotte.kvick@perstorp.se
Svalöv, Cecilia Hagström cecilia.hagstrom@svalov.se
Åstorp, Karolina Håkansson karolina.hakansson@astorp.se
Ängelholm, Lena Östblom lena.ostblom@engelholm.se
Örkelljunga, Carita Gustafsson carita.gustafsson@orkelljunga.se

Läs mer om nätverkets samarbeten här.

Bjuvs kommun, Mattias Lindblad mattias.lindblad@bjuv.se
Bjuvs kommun, Niklas Ögren niklas.ogren@bjuv.se
Båstads kommun, Klara Harmark-Peters klara.harmark-peters@bastad.se
Helsingborgs stad, Andreas Ekberg andreas.ekberg@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Dick Johansson dick.johansson@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Mikael Kipowski mikael.kipowski@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Simon Randahl simon.randahl@helsingborg.se
Höganäs kommun, Erik Bredmar erik.bredmar@hoganas.se
Klippans kommun, Michel Tränefors michel.tranefors@klippan.se
Perstorps kommun, Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se
Svalövs kommun, Tobias Varga tobias.varga@svalov.se
Åstorps kommun, Ina Andersson ina.andersson@astorp.se
Ängelholms kommun, Lena Åström lena.astrom@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Katja Berg katja.berg@orkelljunga.se

Läs mer om nätverkets samarbeten här.

Bjuv, uppdateras inom kort
Båstad, tf Philipp Seuffer philipp.seuffer@bastad.se
Helsingborg, Dick Fredholm Dick.Fredholm@helsingborg.se
Höganäs, Charlotte Vahtera charlotte.vahtera@hoganas.se
Klippan, Erika Vikström erika.vikstrom@klippan.se
Landskrona, Anna Classon anna.classon@landskrona.se
Svalöv, Daniel Henriksson daniel.henriksson@svalov.se
Perstorp, Stefan Franzén stefan.franzen@perstorp.se
Åstorp, Hannele Piirainen (vikarierar för Linda Eklund) hannele.piirainen@astorp.se
Ängelholm, Karin Wettermark Jonsson Karin.Wettermark.Jonsson@engelholm.se
Örkelljunga, Karin Sagnia karin.sagnia@orkelljunga.se
Bjuv Josefine Wahlström josefine.wahlstrom@bjuv.se
Bjuv Agnes Petersen agnes.petersen@bjuv.se
Båstad Christoffer Thoren christofer.thoren@bastad.se
Båstad Emma Linder emma.linder@bastad.se
Försvarsmakten Jan Bohman jan.bohman@mil.se
Helsingborg Martin Strandberg martin.strandberg@helsingborg.se
Helsingborgs hamn AB Zandra Lindell zandra.lindell@port.helsingborg.se
Helsingborgshem Åsa Cullborn asa.cullborn@helsingborgshem.se
Helsingborgshem Jonas Jacobsson Gjörtler jonas.jacobssongjortler@helsingborgshem.se
Höganäs Charlotte Vahtera charlotte.vahtera@hoganas.se
Höganäs Jonna Ahlberg jonna.ahlberg@hoganas.se
Klippan Erika Vikström erika.vikstrom@klippan.se
Landskrona Maria André maria.andre@landskrona.se
Länsstyrelsen Ita Jablonska ita.jablonska@lansstyrelsen.se
NSR Pernilla Ringström pernilla.ringstrom@helsingborg.se
NSVA Maria Wallentin maria.wallentin@nsva.se
NSVA Anna Troedsson anna.troedsson@nsva.se
Perstorp Stefan Franzén stefan.franzen@perstorp.se
Perstorp Susanne Burström susanne.burstrom@perstorp.se
Polisen Richard Glantz richard.glantz@polisen.se
Region Skåne Lina Miller Lina.Miller@skane.se
RSNV Kenney Phil kenney.pihl@rsnv.se
RSNV Henrik Arnslätt henrik.arnslatt@rsnv.se
RSNV Samankallande Jonas Nylén jonas.nylen@rsnv.se
Svalöv Daniel Henriksson
daniel.henriksson@svalov.se
Åstorp Linda Eklund
Linda.eklund@astorp.se
Ängelholm Helsingborg Airport Mattias Sarbring
mattias.sarbring@angelholmhelsingborgairport.se
Öresundskraft Göran Skoglund goran.skoglund@oresundskraft.se
Örkelljunga Karin Sagnia  karin.sagnia@orkelljunga.se
Bjuv, Kent Andréasson kent.andreasson@bjuv.se
Båstad, Helene Steinlein helene.steinlein@bastad.se
Helsingborg, Max Granström max.granstrom@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Sjöborg anneli.sjoborg@hoganas.se
Klippan, Arne Amnér arne.amner@klippan.se
Landskrona, Christian Dahl christian.dahl@landskrona.se
Perstorp, Annica Sankilampi annica.sankilampi@perstorp.se
Svalöv, Elisabet Viktorsson elisabet.viktorsson@svalov.se
Åstorp, Jonny Norrby jonny.norrby@astorp.se
Ängelholm, Susann Toft susann.toft@engelholm.se
Örkelljunga, Caroline Arvill caroline.arvill@orkelljunga.se
Örkelljunga, Krister Persson krister.persson@orkelljunga.se

I varje kommun finns en mentorssamordnare som är kontaktperson, samordnaren tar gärna emot frågor om mentorskapet.

Bjuv, Sandra Billström sandra.billstrom@bjuv.se
Båstad, Anna Löfström anna.lofstrom@bastad.se
Helsingborg, Lina Lindner lina.lindner@helsingborg.se
Höganäs, Maria Ramberg maria.ramberg@hoganas.se
Klippan Kontakt genom Familjen Helsingborg
Landskrona, Emmy Cederlund emmy.cederlund@landskrona.se
Perstorp, Ann-Charlotte Kvick ann-charlotte.kvick@perstorp.se
Svalöv, Cathrin Mårtensson cathrin.martensson@svalov.se
Åstorp, Anna Bjarell anna.bjarell@astorp.se
Ängelholm, Mikael Nyström mikael.nystrom@engelholm.se
Örkelljunga, Caroline Levander caroline.levander@orkelljunga.se
Familjen Helsingborg, Anna Rydberg anna.rydberg@familjenhelsingborg.se
Bjuv, Bengt Fellbe bengt.fellbe@bjuv.se
Båstad, Karin Bengtsson karin.bengtsson@bastad.com
Helsingborg, Annette Melander Berg annette.melanderberg@helsingborg.se
Höganäs, Åsa Lundqvist Peyron asa.lundqvistpeyron@hoganas.se
Klippan, Anders Lindberg anders.lindberg@klippan.se
Landskrona, Annika Rundblad annika.rundblad@landskrona.se
Landskrona, Anna Classon anna.classon@landskrona.se
Svalöv, Joakim Nilsson joakim.nilsson@svalov.se
Perstorp, Sahand Kousha

sahand.kousha@perstorp.se

Åstorp, Susann Cardell susann.cardell@astorp.se
Ängelholm, Andreas Jarud andreas.jarud@engelholm.com
Ängelholm, Louise Modig louise.modig@engelholm.com
Ängelholm, Lisbeth Holmåker lisbeth.holmaker@engelholm.com
Örkelljunga, Krister Persson krister.persson@orkelljunga.se 
Bjuv, Sevdjan Ömer sevdjan.omer@bjuv.se
Helsingborg, Anna Demidenko (koordinator) anna.demidenko@helsingborg.se
Helsingborg, Anders Gabell Gabell anders.gabell@helsingborg.se
Höganäs, Tina Sjödahl tina.sjodahl@hoganas.se 
Klippan, Johan Månsson johan.mansson1@klippan.se
Landskrona, Hanne Blaesild Hyldgaard hanne.hyldgaardblaesild@landskrona.se
Perstorp, Adisa Avdovic adisa.avdovic@perstorp.se
Svalöv, Ghadir Dhelal Mohamad ghadir.mohamad@svalov.se
Åstorp, Bobby Svitzer

bobby.svitzer@astorp.se

Ängelholm, Dragan Kostic dragan.kostic@engelholm.se
Örkelljunga, Kristian Lindgren kristian.lindgren@orkelljunga.se
Bjuv, Madeleine Peyron madeleine.peyron@bjuv.se
Båstad, Margaretha Ekelund Svensson

margaretha.ekelund-svensson@bastad.se

Båstad, Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se
Båstad, Inga-Britt Henriksson inga-britt.henriksson@bastad.se
Helsingborg, Annette Holm Persson annette.holm.persson@helsingborg.se
Helsingborg, Maria Holm maria.holm@helsingborg.se
Helsingborg, Tony Mufic tony.mufic@helsingborg.se
Höganäs, Liselotte Herrlin liselotte.herrlin@hoganas.se
Klippan, Rose-Marie Bergman rose-marie.bergman@klippan.se
Landskrona, Fredrik Menkus Wegbratt fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se
Perstorp, Åke Svensson ake.svensson@perstorp.se
Svalöv, Hans Dahlqvist hans.dahlqvist@svalov.se
Åstorp, Annika Hoppe annika.hoppe@astorp.se
Ängelholm, Lars-Ola Olsson lars-ola.olsson@engelholm.se
Örkelljunga, Kristian Lindgren kristian.lindgren@orkelljunga.se 

Se även undernätverk: 

Bjuv, Niklas Ögren niklas.ogren@bjuv.se
Bjuv, Oscar Gustavsson Ekberg oscar.gustavssonekberg@bjuv.se
Båstad, Klara Harmark-Peters klara.harmark-peters@bastad.se
Helsingborg, Oscar Hall oscar.hall@helsingborg.se
Helsingborg, Kristina Bell Kristina.Bell@helsingborg.se
Höganäs, Milma Rantamäki Danielsson milma.danielsson@hoganas.se
Klippan, Martin Tång martin.tang@klippan.se
Klippan, Alexandra von Post alexandra.von.post@klippan.se
Landskrona, Lisa Lindekranz lisa.lindekranz@landskrona.se
Perstorp, Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se 
Perstorp, Marcus Ekström marcus.ekstrom@perstorp.se
Svalöv, Tobias Varga tobias.varga@svalov.se
Åstorp, Ina Andersson Ina.Andersson@astorp.se
Ängelholm, Lena Åström lena.astram@engelholm.se
Örkelljunga, Maria Månsson Brink maria.mansson.brink@orkelljunga.se
Bjuv, Carina Järold- Mattsson carina.jarold-mattsson@bjuv.se
Båstad, Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se
Helsingborg, Maria Norrby maria.norrby@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Klippan, Mattias Säflund mattias.saflund@klippan.se
Landskrona, Mats Persson mats.m.persson@landskrona.se
Svalöv, Hanna Åstrand hanna.astrand@svalov.se
Perstorp, Peter Lindow peter.lindow@perstorp.se
Åstorp, Camilla Fahlström camilla.fahlstrom@astorp.se
Ängelholm, Jan Mårtensson jan.martensson@engelholm.se
Örkelljunga, Magnus Lind magnus.lind@orkelljunga.se
Arbetsförmedlingen, Amra Hadziahmetovic amra.hadziahmetovic@arbetsformedlingen.se
Helsingborgs stad, Ann Abrahamsson (koordinator) Ann.Abrahamsson@helsingborg.se
Bjuv, Susanne von Rosen susanne.von.rosen@skola.bjuv.se
Båstad, Gerda Holmgren gerda.holmgren@akademi.bastad.se
Helsingborg, Anne-Li Johansson anne-li.johansson@helsingborg.se
Helsingborg, Veronica Jansson veronica.jansson@helsingborg.se
Höganäs, Karolina Juhlin karolina.juhlin@hoganas.se
Klippan, Irving osbjer irving.osbjer@klippan.se
Landskrona, Fredrika Svensson fredrika.svensson@landskrona.se 
Perstorp, Ulla Ekman Levin ulla.ekman-levin@perstorp.se
Svalöv, Marie Eriksson marie.eriksson@svalov.se
Åstorp, Lizen Johansson lizen.johansson@astorp.se
Ängelholm, Mattias Lundblad mattias.lundblad@engelholm.se
Örkelljunga, Venera Demaj venera.demaj@orkelljunga.se
Arbetsförmdlingen, Catrine Örander Catrine.Orander@helsingborg.se
Bjuvs kommun, Maria Hötzel maria.hotzel@bjuv.se
Helsingborgs stad, Alexander Perntz alexander.perntz@helsingborg.se
Höganäs kommun, Maria Ramberg maria.ramberg@hoganas.se
Klippans kommun, Maria Aakeröy maria.aakeroy@klippan.se
Landskrona stad, Emmy Cederlund emmy.cederlund@landskrona.se
NSVA, Kith Spjuth Kith.Spjuth@nsva.se
Perstorps kommun, Lottie Kvick ann-charlotte.kvick@perstorp.se
Svalövs kommun, Louise Magnusson louise.magnusson@svalov.se
Åstorps kommun, Malin Högdén malin.hogden@astorp.se
Ängelholms kommun, Mikael Nyström mikael.nystrom@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Caroline Levander caroline.levander@orkelljunga.se
Familjen Helsingborg, Anna Rydberg anna.rydberg@familjenhelsingborg.se
Bjuv, Bo Stenqvist (ordförande 2020) bo.stenqvist@bjuv.se
Båstad, Ewa Nilsson ewa.nilsson@akademi.bastad.se
Helsingborg, Håkan Claesson hakan.claesson@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Klippan, Johan Månsson johan.manssson1@klippan.se
Landskrona, Veronica Verica Vasic Verica.vasicabrahamsson@landskrona.se
Perstorp, Lisbeth Reimers lisbeth.reimers@perstorp.se
Svalöv, Lena Hansson lena.hansson@svalof.se
Åstorp, Katrin Olsson katrin.olsson@astorp.se
Ängelholm, Mathias Jostvik mathias.jostvik@engelholm.se
Örkelljunga, Clas Johansson clas.johansson@orkelljunga
Arbetsförmedlingen, Cecilia Eliasson cecilia.eliasson@arbetsformedlingen.se
Koordinator, Robert Andreasson robert.andreasson@astorp.se
SYV, Maria Thyrén (rep 2020) maria.thyren@bjuv.se
SYV, Ingrid Nöstdal Persson (rep 2020) ingrid.nostdal@bjuv.se
Akademi Båstad, Ewa Nilsson ewa.nilsson@akademi.bastad.se
Akademi Båstad, Helen Rosenberg helen.rosenberg@akademi.bastad.se
Competensum, Malin Bondesson malin.bondesson@competensum.se
EC Utbildning AB, Bodil Johansen Bodil.johansen@ecutbildning.se
EC Utbildning AB, Linda Stark linda.stark@ecutbildning.se
EC Utbildning AB, Carina Wehlin carina.wehlin@ecutbildning.se
Familjen Helsingborg, YH Acceleratorn, Jessica Skantze Jessica.skantze@helsingborg.se
Folkuniversitetet, Susanne Moustgaard Håkansson susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitetet.se
Helsingborgs stad, näringslivsutveckling, Emma Frank Landgren Emma.FrankLandgren@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Yrkeshögskolan, Elisabeth Lundgren elisabeth.lundgren2@helsingborg.se
Hermods, Elisabet Stein Elisabet.stein@hermods.se
Klippans kommun Yrkeshögskola, Mats Salomonsson mats.salomonsson@klippan.se
PS Yrkesutbildning, Jörgen Aall Flood ja@personalskills.se
Trafikverksskolan, Jan-Olof Jönsson jan-olof.jonsson@trafikverket.se
Utbildarna, Andreas Sjöström andreas.sjostrom@utbildarna.com
YrkesAkademin YH, Daniel Gustafsson daniel.gustafsson@ya.se
Yrkeshögskolan Landskrona, Charlotte White Charlotte.white@landskrona.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close