Kunskapsnätverk

Inom Familjen Helsingborg finns det kunskapsnätverk som arbetar med våra samarbetsprojekt och gemensamma frågor. Våra nätverk består av anställda i våra kommuner.

En del av nätverken har en direkt koppling till Verksamhetsplanen 2016-19. Nedan finns samtliga kunskapsnätverks medlemmar och kontaktuppgifter.

Kunskapsnätverk

Titel 1
Bjuv, Ulrik Bergendorff ulrik.bergendorff@bjuv.se
Bjuv, Carina Jarold-Mattsson carina.jarold-mattsson@bjuv.se
Båstad, Benny Niklasson benny.niklasson@bastad.se
Båstad, Ritva Veeborn ritva.veeborn@bastad.se
Helsingborg, Ann Abrahamsson ann.abrahamsson@helsingborg.se
Helsingborg, Gösta Strand Gosta.Strand@helsingborg.se
Höganäs, Charlotta Mark charlotta.mark@hoganas.se
Höganäs, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Klippan, Sara Sellerfors sara.sellerfors1@klippan.se
Klippan, Johan Lindberg johan.lindberg@klippan.se
Landskrona, Helena Andersson helena.anna.andersson@landskrona.se
Perstorp, Sahand Kousha sahand.kousha@perstorp.se
Svalöv, Beris Sabotic beris.sabotic@svalov.se
Svalöv, Marita Holopainen marita.holopainen@svalov.se
Svalöv, Marie Eweo marie.eweo@svalov.se
Åstorp, Kristina Månsson kristina.mansson@astorp.se
Åstorp, Camilla Fahlström camilla.fahlstrom@astorp.se
Ängelholm, Patrik Fessé patrik.fesse@engelholm.se
Ängelholm, Jonas Elfving jonas.elfving@engelholm.se
Ängelholm, Jan Mårtensson jan.martensson@engelholm.se
Örkelljunga, Magnus Lind magnus.lind@orkelljunga.se
Örkelljunga, Dennis Mårtensson dennis.martensson@orkelljunga.se
Arbetsförmedlingen, Camilla Rejdvik Pålsson camilla.rejdvik-palsson@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen, Cecilia Eliasson cecilia.eliasson@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen, Lotta Trevett lotta.trevett@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen, Patrik Steen Patrik.steen@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen,Susanne Borgelius  susanne.borgelius@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen, Peter Mauritzon peter.mauritzon@arbetsformedlingen.se
Familjen Helsingborg, Åsa Schuler

asa.schuler@helsingborg.se

Bjuv, Catarina Månsson catarina.mansson@bjuv.se
Båstad, Catharina Elofsson catharina.elofsson@bastad.se
Helsingborg, Catharina Isberg catharina.isberg@helsingborg.se
Höganäs, Terese Blandford terese.blandford@hoganas.se
Klippan, Viktoria Ejnarsson Zúñiga viktoria.zuniga@klippan.se
Landskrona, Susann Ek susann.ek@landskrona.se
Perstorp, Annica Sankilampi annica.sankilampi@perstorp.se
Svalöv, Elisabet Viktorsson elisabet.viktorsson@svalov.se
Åstorp, Eskil Rönnberg erskil.ronnberg@astorp.se
Ängelholm, Tf Åsa Wågvi asa.wagvi@engelholm.se
Örkelljunga, Sara Olsson sara.olsson@orkelljunga.se
Helsingborg, Emma Ekstrand (samordnare) Emma.Ekstrand@helsingborg.se
Bjuv, Erika Duvner

Erika.Duvner@bjuv.se

Båstad, Vakant
Höganäs, Jonna Ahlberg jonna.ahlberg@hoganas.se
Höganäs, Kristina Pålsson kristina.palsson@hoganas.se
Klippan och Perstorp, Henrik Ehrenberg henrik.ehrenberg@klippan.se
Landskrona, Annika Persson annika.persson@landskrona.se
Svalöv, Vakant
Åstorp, Cecilia Selin cecilia.selin@astorp.se
Ängelholm, Jan Klauser jan.klauser@engelholm.se
Ängelholm, Christina Franberg Nilsson

chrisina.franbergnilsson@engelholm.se

Örkelljunga, Li Merander

li.merander@orkelljunga.se

Polisen, Axel Johansson, Båstad och Örkelljunga axel.johansson@polisen.se
Polisen, Bo Blixt, Bjuv och Åstorp bo.blixt@polisen.se
Polisen, Johan Mangbo, Helsingborg johan.mangbo@polisen.se
Polisen, Mats O Johansson, Helsingborg matso.johansson@polisen.se
Polisen, Ola Tufvesson, Höganäs

ola.tufvesson@polisen.se

Polisen, Alexandra Norén, Klippan och Perstorp

alexandra.noren@polisen.se

Polisen, Anders Enqvist, Landskrona anders.enqvist@polisen.se
Polisen, Björn Johnsson, Svalöv bjorn-m.johnsson@polisen.se
Polisen, Helen Alexandersson, Ängelholm

helen.alexandersson@polisen.se

Bjuv, Helene Sällman, sammankallande helen.sallman@bjuv.se
Båstad, Anders Björk anders.bjork@bastad.se
Helsingborg, Thomas Huldt thomas.huldt@helsingborg.se
Höganäs, Jennie Lohmander jennie.lohmander@hoganas.se
Klippan, Carl-Gunnar Thosteman carl-gunnar.thosteman@klippan.se
Landskrona, Jonas Florén

jonas.floren@landskrona.se

Perstorp, Ida del-Olmo ida.del.olmo@perstorp.se
Svalöv, Kristina Prahl

kristina.prahl@svalov.se

Åstorp, Elinor Franzén

elinor.franzen@astorp.se

Ängelholm, Maria Sjödin Nilsson maria.sjodinnilsson@engelholm.se
Örkelljunga, Carita Gustafsson

carita.gustafsson@orkelljunga.se

Bjuv, Josefine Wahlström josefine.wahlstrom@bjuv.se
Båstad, Birgitta Sjöberg birgitta.sjoberg@bastad.se
Helsingborg, Robert Lexeklint robert.lexeklint@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Blom anneli.blom@hoganas.se
Klippan, Carl-Gunnar Thosteman carl-gunnar.thosteman@klippan.se
Landskrona, Stefan Johansson stefan.j.johansson@landskrona.se
Perstorp, Roger Nord roger.nord@perstorp.se
Svalöv, Katarina Borgstrand katarina.borgstrand@svalov.se;
Åstorp, Josef Thoft josef.toth@astorp.se
Ängelholm, Ismar Zvirkic ismar.zvirkic@engelholm.se
Örkelljunga, Karin Sagnia karin.sagnia@orkelljunga.se
Bjuv, Samuel Sköld samuel.skold@bjuv.se
Båstad, Elisabet Edner

elisabet.edner@bastad.se

Höganäs, Maria Bylund maria.bylund@hoganas.se
Klippan, Magdalena Stajcic magdalena.stajcic@klippan.se
Landskrona, Jonas Lundqvist jonas.lundqvist@landskrona.se
Perstorp, Anders Ottosson anders.ottosson@perstorp.se
Svalöv, Jan Bengtsson jan.bengtsson@svalov.se 
Åstorp, Anna Falkenstam anna.falkenstam@astorp.se
Ängelholm, Stefan Marthinsson stefan.marthinsson@engelholm.se
Örkelljunga, Stefan Christensson stefan.christensson@orkelljunga.se 
Bjuv, Vlatka Glumac vlatka.glumac@bjuv.se
Båstad, Ingrid Berg Brynje ingrid.berg.brynje@bastad.se
Helsingborg, Ann-Christin Cederquist ann-christin.cederquist@helsingborg.se
Höganäs, Jan Abrahamsson jan.abrahamsson@hoganas.se
Klippan, Marie Gärdby marie.gardby@klippan.se
Landskrona, Nina Pringle

nina.pringle@landskrona.se

Perstorp, Lisbeth Reimers lisbeth.reimers@perstorp.se
Svalöv, Marie Alemo marie.alemo@svalov.se
Åstorp, Ann-Louise Eckerström annlouise.eckerstrom@astorp.se
Ängelholm, Anna Ristovska anna.ristovska@engelholm.se
Örkelljunga, Matilda Hedén matilda.heden@orkelljunga.se
Bjuv, Bengt Fellbe

bengt.fellbe@bjuv.se

Båstad, Carolina Holgersson

carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se

Helsingborg, Sofie Qvarfordt

Sofie.Qvarfordt@helsingborg.se

Helsingborg, Jenny Tellström

jenny.tellstrom@helsingborg.se

Höganäs, Åsa Lundqvist Peyron

asa.lundqvistpeyron@hoganas.se

Landskrona, Tim Andersson Ljung (sammankallande)

tim.andersson.ljung@landskrona.se

Klippan, Anna Thörnqvist

anna.thornqvist@klippan.se

Perstorp, Frida Beijer

frida.beijer@perstorp.se

Svalöv, Kristina Prahl

kristina.prahl@svalov.se

Åstorp, Susann Cardell

susann.cardell@astorp.se,

Ängelholm, Pernilla Gedda

pernilla.gedda@engelholm.se

Örkelljunga, Mattias Persson

mattias.persson@orkelljunga.se 

Bjuv, Andreas Wallin andreas.wallin@bjuv.se
Bjuv, Frida Jonsson frida.jonsson@bjuv.se
Bjuv, Marika Jannerfjord marika.jannerfjord@bjuv.se
Bjuv, Sofia Wahlström sofia.wahlstrom@bjuv.se
Båstad, Ingrid Berg-Brynje ingrid.berg.brynje@bastad.se
Helsingborg, Charlotta Vöcks Möller charlotta.vocksmoller@helsingborg.se 
Helsingborg, Elin Turesson elin.turesson@helsingborg.se
Helsingborg, Stefan Åberg stefan.aberg@helsingborg.se
Höganäs, Helena Holm Helena.holm@hoganas.se 
Klippan, Sara Persson sara.persson4@klippan.se
Landskrona, Sofie Wilen sofie.wilen@landskrona.se
Landskrona, Viktoria Fransson viktoria.fransson@landskrona.se
Perstorp, Helene Svensson helene.svensson@perstorp.se 
 Perstorp, Ulla-Britt Brandin ulla-britt.Brandin@perstorp.se
 Svalöv, Camilla Knobblock  camilla.Knobblock@svalov.se
Svalöv, Mikael Lindberg  mikael.Lindberg@svalov.se
Ängelholm, Lars Persson  lars.persson@engelholm.se
 Ängelholm, Maria Selway  maria.selway@engelholm.se
Ängelholm, Nermina Crnkic  nermina.crnkic@engelholm.se
Ängelholm, Rose-Marie Karlsson  rose-Marie.Karlsson@engelholm.se
 Örkelljunga, Li Merander  li.merander@orkelljunga.se
Bjuv, Kent Andréasson kent.andreasson@bjuv.se
Båstad, Hans Paganus hans.paganus@bastad.se
Helsingborg, Daniel Nilsson daniel.nilsson@helsingborg.se
Höganäs, Emma K Nilsson Emma.K.Nilsson@hoganas.se
Klippan, Arne Amner arne.amner@klippan.se
Landskrona, Almir Hodzic almir.hodzic@landskrona.se
Perstorp, Åke Svensson ake.svensson@perstorp.se
Svalöv, Niklas Fonskov niklas.fonskov@svalov.se
Åstorp, Jonny Norrby Jonny.Norrby@astorp.se)
Ängelholm, Peter Björkqvist peter.bjorkqvist@engelholm.se
Örkelljunga, Caroline Arvill caroline.arvill@orkelljunga.se
Bjuv, Karolina Larsson karolina.larsson@bjuv.se
Båstad, Philipp Seuffer

philipp.seuffer@bastad.se 

Helsingborg, Jörgen Fransson jorgen.fransson@helsingborg.se
Höganäs
Klippan, Stefan Christiansson stefan.christiansson@klippan.se
Landskrona
Perstorp, Ann-Charlotte Kvick ann-charlotte.kvick@perstorp.se
Svalöv, Cecilia Hagström cecilia.hagstrom@svalov.se
Åstorp, Paul Eklund paul.eklund@astorp.se
Ängelholm, Lena Östblom lena.ostblom@engelholm.se
Örkelljunga, Carita Gustafsson carita.gustafsson@orkelljunga.se
Bjuv, Niklas Ögren niklas.ogren@bjuv.se
Båstad, Andreas Jansson

andreas.jansson@bastad.se

Helsingborg, Mikael Kipowski, ordförande mikael.kipowski@helsingborg.se
Helsingborg, Simon Randahl, samordnare simon.randahl@helsingborg.se
Höganäs, Jessica Wikström jessica.wikstrom@hoganas.se
Klippan, Michel Tränefors

michel.tranefors@klippan.se

Perstorp, Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se
Svalöv,
Åstorp, vakant
Ängelholm, Lena Åström lena.astrom@engelholm.se
Örkelljunga, Katja Berg katja.berg@orkelljunga.se

Politisk styrgrupp

Ronny Sandberg, Åstorps kommun, ordförande ronny.sandberg@astorp.se
Bo Wendt, Båstads kommun bo.wendt@bastad.se
Lars Nyander, Ängelholms kommun lars.nyander@engelholm.se
Christian Larsson, Örkelljunga kommun christian.larsson@orkelljunga.se
Ronny Nilsson, Perstorps kommun ronny.nilsson@perstorp.se

Tjänstepersonsstyrgrupp

Mikael Kipowski, Helsingborgs stad mikael.kipowski@helsingborg.se
Dick Johansson, Helsingborgs stad dick.johansson@helsingborg.se
Mats Dahlberg, Svalövs kommun mats.dahlberg@svalov.se
Niklas Ögren, Bjuvs kommun niklas.ogren@bjuv.se
Olof Selldén, Båstads kommun olof.sellden@bastad.se
Lena Åström, Ängelholms kommun lena.astrom@engelholm.se

Arbetsgrupp utveckling/strategi

Andreas Ekberg, Helsingborgs stad andreas.ekberg@helsingborg.se
Martin Wester, Helsingborgs stad martin.wester@helsingborg.se
Michel Tränefors, Klippans kommun michel.tranefors@klippan.se
Andreas Jansson, Båstads kommun andreas.jansson@bastad.se
Bjuv, Josefine Wahlström josefine.wahlstrom@bjuv.se
Båstad, Jessica Krantz jessica.krantz@bastad.se
Helsingborg, Simon Wikstrand simon.wikstrand@helsingborg.se
Höganäs, Charlotte Vahtera charlotte.vahtera@hoganas.se
Klippan, Cecilia Röstin cecilia.rostin@klippan.se
Landskrona, Anna Classon anna.classon@landskrona.se
Svalöv, Daniel Henriksson daniel.henriksson@svalov.se
Perstorp, Stefan Franzén stefan.franzen@perstorp.se
Åstorp, Linda Eklund linda.eklund@astorp.se
Ängelholm, Karin Wettermark karin.wettermark@engelholm.se
Örkelljunga, Karin Sagnia karin.sagnia@orkelljunga.se
Bjuv, Josefine Wahlström josefine.wahlstrom@bjuv.se
Bjuv, Agnes Petersen agnes.petersen@bjuv.se
Båstad, Anders Nilsson anders.nilsson@bastad.se
Båstad, Birgitta Sjöberg birgitta.sjoberg@bastad.se
Båstad, Pelle Pettersson

pelle.pettersson@bastad.se

Försvarsmakten, Jan Bohman jan.bohman@mil.se
Försvarsmakten, Jan Krappe jan.krappe@mil.se
Helsingborgs hamn, Andreas Eriksson andreas.eriksson@port.helsingborg.se
Höganäs, Charlotte Vahtera charlotte.vahtera@hoganas.se
Höganäs, Jonna Ahlberg Jonna.Ahlberg@hoganas.se
Klippan, Göran Tesfai Skoglund goran.tesfai.skoglund@klippan.se
Klippan, Cecilia Röstin cecilia.rostin@klippan.se
Klippan, Johanna Svedin Johanna.Svedin@klippan.se
Klippan, Henrik Ehrenberg henrik.ehrenberg@klippan.se
Landskrona, Maria André maria.andre@landskrona.se
Länsstyrelsen, Ita Jablonska ita.jablonska@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen, Johan Ekermann johan.ekermann@lansstyrelsen.se
NSVA, Maria Wallentin Maria.wallentin@nsva.se
Perstorp, Stefan Franzén Stefan.Franzen@perstorp.se
Polisen, Richard Glantz richard.glantz@polisen.se
Polisen, Patric Fors patric.fors@poilsen.se
Polisen, Eva-Lotta Hermansson-truedsson eva-lotta.hermansson-truedsson@polisen.se
RSNV, Kenney Pihl kenney.pihl@rsnv.se
RSNV, Jonas Nylén jonas.nylen@rsnv.se
RSNV, Christer Ängehov christer.angehov@rsnv.se
RSNV, Jonathan Sjöberg jonathan.sjoberg@rsnv.se
Region Skåne, Hans Ivarsson Hans.Ivarsson@skane.se
Region Skåne, Marie C Ljung marie.c.ljung@skane.se
Region Skåne, Lina Miller Lina.Miller@skane.se
Svalöv, Daniel Henriksson daniel.henriksson@svalov.se
Åstorp, Linda Eklund linda.eklund@astorp.se
Ängelholm, Jessica Krantz jessica.krantz@engelholm.se
Ängelholm, Ismar Zvirkic ismar.zvirkic@engelholm.se
Ängelholm Helsingborg Airport bjorn.liljekvist@angelholmhelsingborgairport.se
Ängelholm Helsingborg Airport, Christian Ziese christian.ziese@angelholmhelsingborgairport.se
Ängelholm Helsingborg Airport, Mattias Sarbring mattias.sarbring@angelholmhelsingborgairport.se
Örkelljunga, Evelina Johansson evelina.johansson@orkelljunga.se
Sammankallande, RSNV, Magnus Mosén magnus.mosen@rsnv.se
Bjuv, Kent Andréasson kent.andreasson@bjuv.se
Båstad, Helene Steinlein helene.steinlein@bastad.se
Helsingborg, Max Granström max.granstrom@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Sjöborg anneli.sjoborg@hoganas.se
Klippan, Arne Amnér arne.amner@klippan.se
Landskrona, Christian Dahl christian.dahl@landskrona.se
Perstorp, Annica Sankilampi annica.sankilampi@perstorp.se
Svalöv, Elisabet Viktorsson elisabet.viktorsson@svalov.se
Åstorp, Jonny Norrby jonny.norrby@astorp.se
Ängelholm, Susann Toft susann.toft@engelholm.se
Örkelljunga, Caroline Arvill caroline.arvill@orkelljunga.se
Örkelljunga, Krister Persson krister.persson@orkelljunga.se

I varje kommun finns en mentorssamordnare som är kontaktperson, samordnaren tar gärna emot frågor om mentorskapet.

Bjuv, Sandra Billström sandra.billstrom@bjuv.se
Båstad, Anna Löfström anna.lofstrom@bastad.se
Helsingborg, Lina Lindner lina.lindner@helsingborg.se
Höganäs, Maria Ramberg maria.ramberg@hoganas.se
Klippan, Marianne Malm marianne.malm@klippan.se
Landskrona, Anette Sjöberg anette.sjoberg@landskrona.se
Perstorp, Ann-Charlotte Kvick ann-charlotte.kvick@perstorp.se
Svalöv, Cathrin Mårtensson cathrin.martensson@svalov.se
Åstorp, Sara Malmsjö sara.malmsjo@astorp.se
Ängelholm, Mikael Nyström mikael.nystrom@engelholm.se
Örkelljunga, Carita Gustafsson carita.gustafsson@orkelljunga.se
Familjen Helsingborg, Ida Friberg ida.friberg@familjenhelsingborg.se
Bjuv, Bengt Fellbe bengt.fellbe@bjuv.se
Båstad, Karin Bengtsson karin.bengtsson@bastad.com
Helsingborg, Annette Melander Berg annette.melanderberg@helsingborg.se
Höganäs, Åsa Lundqvist Peyron asa.lundqvistpeyron@hoganas.se
Klippan, Anders Lindberg anders.lindberg@klippan.se
Landskrona, Thorsten Karlén thorsten.karlen@landskrona.se
Landskrona, Annika Rundblad annika.rundblad@landskrona.se
Landskrona, Anna Classon anna.classon@landskrona.se
Svalöv, Katarina Borgstrand katarina.borgstrand@svalov.se
Perstorp, Sahand Kousha

sahand.kousha@perstorp.se

Åstorp, Susann Cardell susann.cardell@astorp.se
Ängelholm, Andreas Jarud andreas.jarud@engelholm.com
Ängelholm, Louise Modig louise.modig@engelholm.com
Ängelholm, Lisbeth Holmåker lisbeth.holmaker@engelholm.com
Örkelljunga, Krister Persson krister.persson@orkelljunga.se 
Bjuv, vakant
Båstad, Lena Ljungquist lena.ljungquist@bastad.se
Helsingborg, Karin Lindkvist karin.lindkvist@helsingborg.se
Helsingborg, Susanne Eriksson susanne.eriksson@helsingborg.se
Höganäs, vakant
Klippan, vakant
Landskrona, vakant
Perstorp, vakant
Svalöv, vakant
Åstorp, Pegah Parsa pegah.parsa@astorp.se
Ängelholm, Melker Linderholm Melker.Linderholm@engelholm.se
Ängelholm, Sofia Bergendal Sofia.Bergendal@engelholm.se
Ängelholm, Åsa Pennegård asa.pennegard@engelholm.se
Örkelljunga, Helena Angel helena.angel@orkelljunga.se
Örkelljunga, Siv Sivertsson siv.sivertsson@orkelljunga.se
Bjuv, Sevdjan Ömer sevdjan.omer@bjuv.se
Båstad, Per-Martin Boklund per-martin.boklund@bastad.se
Helsingborg, Anna Demidenko (koordinator) anna.demidenko@helsingborg.se
Helsingborg, Eva Linnèr eva.linner@helsingborg.se
Höganäs, Tina Sjödahl tina.sjodahl@hoganas.se 
Klippan, Johan Månsson johan.mansson1@klippan.se
Landskrona, Hanne Blaesild Hyldgaard hanne.hyldgaardblaesild@landskrona.se
Landskrona, Viktoria Hansson viktoria.hansson@landskrona.se
Perstorp, Adisa Avdovic adisa.avdovic@perstorp.se
Svalöv, Ghadir Dhelal Mohamad ghadir.mohamad@svalov.se
Åstorp, Bobby Svitzer

bobby.svitzer@astorp.se

Ängelholm, Dragan Kostic dragan.kostic@engelholm.se
Örkelljunga, Kristian Lindgren kristian.lindgren@orkelljunga.se
Bjuv, Madeleine Peyron madeleine.peyron@bjuv.se
Båstad, Margaretha Ekelund Svensson

margaretha.ekelund-svensson@bastad.se

Båstad, Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se
Båstad, Inga-Britt Henriksson Från mars 2019
Helsingborg, Annette Holm Persson annette.holm.persson@helsingborg.se
Helsingborg, Maria Holm maria.holm@helsingborg.se
Helsingborg, Tony Mufic tony.mufic@helsingborg.se
Höganäs, Liselotte Herrlin liselotte.herrlin@hoganas.se
Klippan, Rose-Marie Bergman rose-marie.bergman@klippan.se
Landskrona, Carina Leffler carina.leffler@landskrona.se
Perstorp, Åke Svensson ake.svensson@perstorp.se
Svalöv, Hans Dahlqvist hans.dahlqvist@svalov.se
Åstorp, Annika Hoppe annika.hoppe@astorp.se
Ängelholm, Claes Jarlvi claes.jarlvi@engelholm.se
Örkelljunga, Ingela Ström ingela.strom@orkelljunga.se
Familjen Helsingborg, Linda Macke, (planeringsledare socialchefsnätverket) linda.macke@hoganas.se
Bjuv, Jessica Alfredson jessica.alfredson@bjuv.se
Båstad, Ingrid Pettersson

ingrid.pettersson@bastad.se

Båstad, Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se
Helsingborg, Annika Andersson annika.andersson@helsingborg.se
Helsingborg, Dinah Åbinger dinah.abinger@helsingborg.se
Höganäs, Cathrine Eriksson cathrine.eriksson@hoganas.se
Klippan, Agneta Hugander agneta.hugander@klippan.se
Landskrona, Christin Jonsson christin.jonsson@landskrona.se
Landskrona, Annette Lindberg Mohlin annette.lindbergmohlin@landskrona.se
Perstorp, Annelie Börjesdotter annelie.borjesdotter@perstorp.se
Svalöv, Madeleine Moberg madeleine.moberg@svalov.se
Svalöv, Mikael Lindberg mikael.lindberg@svalov.se
Åstorp, Monica Ehnberg monica.ehnberg@astorp.se
Ängelholm, Filippa Kurdve filippa.kurdve@engelholm.se
Örkelljunga, Johan Lindberg johan.lindberg@orkelljunga.se
Bjuv, Göran Skoog goran.skoog@bjuv.se 
Båstad, Olof Sellden olof.sellden@bastad.se
Helsingborg, Oscar Hall oscar.hall@helsingborg.se
Höganäs, Milma Rantamäki Danielsson milma.danielsson@hoganas.se
Klippan, Martin Tång martin.tang@klippan.se 
Landskrona, Lisa Lindekranz lisa.lindekranz@landskrona.se
Perstorp, Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se 
Svalöv, Vlasta Sabljak vlasta.sabljak@svalov.se  
Åstorp, Klara Harmark klara.harmark@astorp.se
Åstorp, Ola Eriksson ola.eriksson@astorp.se
Ängelholm, Lena Åström lena.astram@engelholm.se
Örkelljunga, Katja Berg katja.berg@orkelljunga.se
Bjuv, Carina Järold- Mattsson carina.jarold-mattsson@bjuv.se
Båstad, Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se
Helsingborg, Maria Norrby maria.norrby@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Klippan, Mattias Säflund mattias.saflund@klippan.se
Landskrona, Mats Persson mats.m.persson@landskrona.se
Landskrona, Viktoria Hansson viktoria.hansson@landskrona.se
Svalöv, Mikael Lindberg mikael.lindberg@svalov.se
Perstorp, Sahand Kousha sahand.kousha@perstorp.se
Åstorp, Camilla Fahlström camilla.fahlstrom@astorp.se
Örkelljunga, Johan Lindberg johan.lindberg@orkelljunga.se
Ängelholm, Jan Mårtensson jan.martensson@engelholm.se
Bjuv, Anita Borgshammar anita.borgshammar@bjuv.se
Båstad, Madeleine Nilsson madeleine.nilsson1@akademi.bastad.se
Helsingborg, Anne-Li Johansson anne-li.johansson@helsingborg.se
Helsingborg, Veronica Jansson veronica.jansson@helsingborg.se
Helsingborg, Petra Ängquist petra.angquist@helsingborg.se
Höganäs, Pia Petersson pia.petersson@hoganas.se
Klippan, Ebba Kroon ebba.kroon@klippan.se
Landskrona, Cecilia Åkesson cecilia.akesson@landskrona.se
Perstorp, Ulla Ekman Levin ulla.ekman-levin@perstorp.se
Svalöv, Marie Eriksson marie.eriksson@svalov.se
Åstorp, Lizen Johansson lizen.johansson@astorp.se
Ängelholm, Mattias Lundblad mattias.lundblad@engelholm.se
Örkelljunga, Venera Demaj venera.demaj@orkelljunga.se
Lunds Universitet/Campus Helsingborg, vakant
Bjuvs kommun, Lina Andersson Lina.andersson@bjuv.se
Helsingborgs stad, Alexander Perntz alexander.perntz@helsingborg.se
Höganäs kommun, Maria Ramberg maria.ramberg@hoganas.se
Klippans kommun, Marianne Malm marianne.malm@klippan.se
Landskrona stad, Anette Sjöberg anette.sjoberg@landskrona.se
NSVA, Kith Spjuth Kith.Spjuth@nsva.se

Svalövs kommun, Christina Uhlander

Svalövs kommun, Louise Magnusson

christina.uhlander@svalov.se

louise.magnusson@svalov.se

Åstorps kommun, Malin Högdén malin.hogden@astorp.se
Ängelholms kommun, Mikael Nyström mikael.nystrom@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Caroline Levander caroline.levander@orkelljunga.se
Familjen Helsingborg, Anna Rydberg, föräldraledig anna.rydberg@familjenhelsingborg.se
Familjen Helsingborg, Ida Friberg ida.friberg@familjenhelsingborg.se
Robert Andreasson (samordnare) robert.andreasson@astorp.se
Bjuv, Bo Stenqvist bo.stenqvist@bjuv.se
Helsingborg, Håkan Claesson hakan.claesson@helsingborg.se
Höganäs, Anneli Söderhjelm anneli.soderhjelm@hoganas.se
Klippan, Johan Månsson johan.manssson1@klippan.se
Landskrona, Thora Skuladottir thora.skuladottir@landskrona.se
Perstorp, Lisbeth Reimers lisbeth.reimers@perstorp.se
Svalöv, Veronica Josefsson veronica.josefsson@svalof.se
Åstorp, Katrin Olsson katrin.olsson@astorp.se
Ängelholm, Mathias Jostvik mathias.jostvik@engelholm.se
Akademi Båstad, Ewa Nilsson ewa.nilsson@akademi.bastad.se
Örkelljunga, Kristian Lindgren kristian.lindgren@orkelljunga.se
Akademi Båstad, Ewa Nilsson ewa.nilsson@akademi.bastad.se
Akademi Båstad, Helen Rosenberg helen.rosenberg@akademi.bastad.se
Caddie sport & business, Fredrik Karlsson fredrik.karlsson@caddie.se

Competensum, Andreas Manefors

Andreas.Manefrost@competensum.se
Competensum, Eva Höjman Eva.Hojman@competensum.se
Competensum, Malin Bondesson malin.bondesson@competensum.se
EC Utbildning, Carina Wehlin carina.wehlin@ecutbildning.se
Folkuniversitetet, Susanne Moustgaard susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitet.se
Helsingborg, AMF, Elisabeth Lundgren elisabeth.lundgren2@helsingborg.se
Helsingborg, Högre utbildning, Emma Frank Landgren Emma.FrankLandgren@helsingborg.se
Klippans kommun Yrkeshögskola, Matts Skoog matts.skoog@klippan.se
Klippans kommun Yrkeshögskola, Mats Salomonsson mats.salomonsson@klippan.se
Landskrona stad YH, Charlotte White CHARLOTTE.WHITE@landskrona.se
Trafikverksskolan, Malin Nyman malin.nyman@trafikverket.se
Trafikverksskolan, Bengt Jonson bengt.b.jonsson@trafikverket.se
Yrkeshögskolan Landskrona, Thora Skuladottir thora.skuladottir@landskrona.se
Yrkeshögskolan Helsingborg, Nihad Sarajlic (sammankallande)

nihad.sarajlic@helsingborg.se

Yrkeshögskolan Helsingborg, Claes Calmram claes.calmram@helsingborg.se
Yrkeshögskolan för biodling, Pia Gerdin pia.gerdin@yhbiodling.se
Svalöfs Gymnasium och vuxenutbildning, Veronica Josefsson veronica.josefsson@svalof.se
Personal skills, Jörgen Aall Flood jorgen.aall.flood@personalskills.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close