Samarbetsområden

Våra samarbetsområden rör viktiga frågor. På så vis får vi ut mer av våra gemensamma resurser.

Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före delarna. En viktig länk för ett effektivt samarbete är våra ca 40 olika kunskapsnätverk, där det finns en representant för respektive kommun i de olika nätverken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close