Cecilia Stewart

Ålder: 47

Utbildningsbakgrund: Naturvetenskaplig linje, , Sjuksköterskeprogrammet, med inriktning operationssjuksköterska.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Sedan nov-18, Tf  verksamhetschef för Hälso-och sjukvården i Örkelljunga kommun.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag vill få en bild över hur jag fungerar i olika sammanhang, och framförallt ha redskap, och metoder för att hantera olika situationer.  Medveten om mina svagheter, kunna hantera dem och kanske använda dem som en styrka.  Veta vilka styrkor är, utveckla dem och använda dem på bästa sätt.
– Nyfiken på samtalsteknik och retorik.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag har som tillförordnad chef redan fått en inblick i vad chefsuppdraget innebär. Vilka frågor som uppkommit, och hur jag löste dem då. Reflektioner över olika infallsvinklar och olika lösningar.

Vilka är dina styrkor som ledare? 
Samla upp alla, och skilja ut individen och veta vad som är viktigt för just denne.  Återkoppla till gruppen och inte till enskilda, alla får samma information.  Delegerar uppgifter till individer eller arbetsgrupp.

Försöker känna av vem som har tillräckligt för tillfället, och vem som behöver utmanas.   Tar tag i uppgifter och fullföljer.

Vilken är din dolda talang?
Gröna (eller lätt jordiga) fingrar. Lyckas ofta få halvdöda orkidéer att blomma!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close