David Jaxmar

Ålder: 38

Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjörsutbildning i multimediateknik

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar idag på Supportcenter i Helsingborg, som samordnare. Hit vänder sig användare för att få hjälp med sina digitala tjänster och utrustning. Min roll är bland annat att stödja teamet av supporttekniker, kvalitetssäkra arbetet, använda statistik som verktyg för att fånga upp trender och på så sätt proaktivt hitta sätt att effektivisera verksamheten.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Programmet hoppas jag resulterar i att jag blir bättre rustad för en framtida ledarroll, genom ökad självinsikt och medvetenhet. Vilka är mina styrkor och svagheter? Vad finns det för verktyg och teorier för att bli en bättre ledare/chef? Det ska givetvis också bli spännande att träffa andra blivande ledare och få ta del av deras perspektiv och erfarenheter.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kan bidra med mitt perspektiv från IT-världen där väldigt stora förändringar ibland sker väldigt fort.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag har en bra mix av målmedvetenhet, driv och empati. Min utgångspunkt för att lyckas, oavsett uppdrag, är ett välmående och motiverat team. I min kommunikation är jag rak, tydlig och lägger gärna tid på att förmedla en helhetsbild för att alla ska ha en förståelse för uppdraget.

Vilken är din dolda talang?
Brädspelsnörd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close