Frida Beijer

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Statsvetare med påbyggnad inom kvalificerad utredning. Via jobbet har jag även tidigare gått Familjen Helsingborgs projektledningsutbildning.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Idag arbetar jag som utvecklingsstrateg på Kommunledningskontoret i Perstorps Kommun. Inom ramen för mitt jobb arbetar jag som verksamledare för kommunens relativt nyuppstartade Kontaktcenter, samt driver olika större projektsatsningar på teman innovation och digitalisering, samt kundtjänst.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Människor fascinerar mig, och jag tror det finns mycket att hämta hem både i resultat och hållbarhet om man som ledare kan fånga upp och arbeta med varje medarbetares inre driv och engagemang. Mina förväntningar på programmet är därför att få praktiska verktyg för hur man gör detta på ett smart sätt. Programmet i sig ser jag också som en personlig resa, och under resans gång hoppas jag få en bättre förståelse för, och fördjupad bekantskap med min ledaridentitet.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
I givandet och tagandet, kommer jag kunna bidra med pigga ögon och lite andra synsätt och infallsvinklar på saker och situationer. Mitt bästa vapen för att nå kunskap är att ställa frågor, ibland även sådana frågor som andra kanske inte vågar ställa. Så ett par sådana kommer jag säkert också fälla, vilket kan ge upphov till intressanta diskussioner. Eftersom att människor intresserar mig kommer jag med säkerhet inte vara sist in i diskussioner som berör gruppdynamik, där jag som ung, som kvinna och som ung kvinna i arbetslivet säkerligen har erfarenheter av chefsskap, ledarskap och medarbetarskap som kan vara spännande för andra att ta del av.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Mina styrkor som ledare är min fingertoppskänsla för människor och att känna av det som inte alltid sägs och hörs. Jag är också strategisk av mig, och tänker långsiktigt i mina beslut. En styrka är att jag är rätt duktig på att ha koll på mina svagheter. Det kan göra mig ödmjuk inför ett uppdrag, men låter det sällan begränsa mig. Istället använder jag mig av min goda förmåga till nätverksbyggande, och förmågan att omge mig av människor som kompletterar mig.

Vilken är din dolda talang?
Jag har ett träffsäkert gehör, och är också rätt bra på att vissla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close