Jenny Nilsson

Ålder: 44

Utbildningsbakgrund: Socionom

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
1:e socialsekreterare på Enhet Vuxen i Klippans kommun.

Enhet Vuxen omfattar 15 medarbetare och ansvarar för;
Utredning missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, sociala boende.
Mottagning missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation och sociala boende och ekonomiskt bistånd.
Löpnade ekonomiskt bistånd.
Utredning LSS, barn och vuxna.

Min uppgift är att vägleda i det dagliga arbetet, gå igenom utredningar och återkoppla, individuell ärendehandledning, stöd i att prioritera arbetet, ärendehandledning i grupp och fördela nya ärende inom respektive område. Samordna, strukturera och finna lösningar. Upprätta/sammanställa riktlinjer, rutiner och anvisningar inom varje område.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag vill komma fram till och få tips om;
Få insikt om vem kan jag bli som chef. Kan jag leda?
Få insikt om vilken typ av chef jag vill vara.
Få insikt om vad jag ska göra mer av resp. mindre av.
Få verktyg i att leda på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt.
Få mer kunskap om vad som krävs av mig som chef.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Tror att jag kan bidra med min erfarenhet av att arbeta i kommunalverksamhet, framförallt socialtjänst. Hoppas kunna inspirera andra med mina tankar om ledarskap och själv få inspiration.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Tror att mitt driv och min entusiasm i det jag gör och den jag är inspirerar. Jag upplever att jag har förmåga att ångestdämpa genom att bland annat prioritera vad som är viktigt och mindre vilket och på så sätt ge arbetsro. Har förmåga att skapa möten som ger tydlighet och resultat.

Är flexibel och har förmåga att både tänka kortsiktigt och långsiktigt d.v.s. lösa akuta händelser och planera över tid. Att vid möte ha förmåga att lyssna in, förstå och klargöra/tydliggöra vad som sägs utifrån de olika mötesdeltagarnas synvinkel.

Vilken är din dolda talang?
Är riktigt bra på att flytta! Från hus i Ängelholm till lägenhet i Helsingborg. Allt på släpet, av släpet, IKEA möbler levererade till dörren i Helsingborg. 1,5 h timme senare är allt på plats! Taadaa!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close