Katarina Erbacke

Ålder: 37

Utbildningsbakgrund: Magisterexamen i historia från Europaprogrammet samt kurser inom bland annat projektledning och kommunikation.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Som projektledare på Helsingborgs stads HR-avdelning leder jag olika typer av stadsövergripande projekt och uppdrag inom HR-området. Jag leder arbetet från förberedelsefasen till genomförande och avslutande. I år ansvarar jag för stadens chefs- och medarbetardagar som kommer att äga rum under hösten 2019.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag ser fram emot att lära mig mer om mig själv, att få utveckla min ledarförmåga och lära mig mer om grupprocesser och gruppdynamik. Jag vill också få en större förståelse för chefsrollen och chefens arbetsverktyg.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Engagemang, nyfikenhet och förmåga att vrida och vända på frågeställningar. Jag tar också med mig mina erfarenheter från många olika typer av jobb i både offentlig och privat sektor.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är resultatorienterad, strukturerad, lyhörd och nyfiken. Har en bra förmåga att se helhet och sammanhang.

Vilken är din dolda talang?
Jag är bra på fotografering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close