Martin Wester

Ålder: 44

Utbildningsbakgrund: Civilingenjör (samhällsbyggnadsteknik Luleå Univ), Har också tidigare läst till Byggnadsingenjör (Högskoleingenjör 80 p).

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Trafikplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg på en enhet som heter Översiktsplaneenheten. Tillsammans med vår systerenhet ”Miljö och Livsstil” tillhör vi avdelningen för hållbar stadsplanering. Som trafikplanerare arbetar jag mycket med långa processer, bla i samarbete med Skånetrafiken och bussoperatören för att utveckla framtidens stadstrafik i Helsingborg. En viktig del är också att tillsammans med mina kollegor på ÖP enheten ta fram nya översiktsplaner där trafiksystemet är en del i helheten för hur staden kan växa. Hur vi planerar för trafiken får effekter på hur vi använder marken och därmed också hur vi kan hantera översvämningar och skyfall, få tillräckligt stora grönytor och få plats med fler bostäder och ett attraktivt näringsliv ja kort sagt hur vi på sikt planerar och skapar ett hållbart Helsingborg med en bra livskvalitet för alla.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förväntningar på programmet är att få bra verktyg som jag kan använda i mitt arbete med att leda processer och arbetsgrupper. Jag vill förstå vilka mina styrkor och svagheter är och hur jag själv fungerar som ledare. Jag hoppas att man får konkreta tipps på hur man kan agera i olika situationer och framförallt lära känna mig själv och vilka ”knep” som funkar i mina situationer.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag är en positiv och öppen person som gärna delar med mig av mig själv så jag hoppas att jag kan bidra med ett lyssnande öra och samtidigt bjuda på en del skratt och på så vis få andra att snabbt känna sig trygga.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är positiv och en lagspelare som gärna ser att alla är med på tåget men kan också vara drivande för att få saker att hända. Att lyssna och förstå andras behov är något jag tycker är viktigt och som jag tror är en styrka jag har.

Vilken är din dolda talang?
Min dolda talang tar jag fram i extrema situationer där så krävs och det handlar om att medla. Att kunna förhandla fram lösningar som verkar svåra som sen en majoritet ställer sig bakom är nog min dolda talang.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close