Mikael Kviding

Ålder: 35

Utbildningsbakgrund:
Jag har en kandidatexamen i Coaching och Sport Management.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Mina huvudsakliga uppgifter är att arbetsleda den dagliga verksamheten, schemaläggning, uppföljning av dokumentation, rutiner och riktlinjer.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Jag förväntar mig att få större insikt i min egen förmåga som ledare, vilka mina styrkor och svagheter är. Jag förväntar mig att samtliga deltagare deltar aktivt och delar med sig av sina erfarenheter och tankar.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer bidra med de erfarenheter jag skaffat mig i min utbildning och i mitt arbete.

Jag har varit fackligt aktiv i 4 år vilket har gett mig större förståelse för vad det innebär att ha en ledande roll. Jag arbetar i en verksamhet som har varit i ständig förändring de senaste 4 åren och jag hoppas kunna dela med mig av vad det innebär att arbeta som ledare i en verksamhet i förändring.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är lugn, tillåtande och står för mina misstag. Jag behandlar alla lika, oavsett om det är en person som jag kommer överens med eller ej. En viktig styrka är att jag kan släppa arbetet när jag är ledig. Det gör att jag kan ge 100% när jag väl jobbar.

Jag är tävlingsinriktad vilket gör mig relativt resultatstyrd, dock är en grupp inte starkare än sin svagaste länk, därför blir relationsskapandet oerhört viktigt för att kunna uppnå resultat.

Jag har en stark tilltro till människor, jag har en hög arbetsmoral och utgår ifrån att alla andra också har det. Min tilltro kan även bli en svaghet då jag ibland förväntar mig mer av kollegor än vad jag kanske borde.

Vilken är din dolda talang?
Får nog säga min huvudräkning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close