Victor Vilsmyr

Ålder: 28

Utbildningsbakgrund: Utbildad och diplomerad Facility manager. Gymnasiet, Samhällsinriktning med ekonomi och idrott (Innebandy)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Arbetar idag som utvecklingsstrateg på Socialförvaltningen i Perstorps kommun. Huvuduppgift är att arbeta strategisk samt lägga fram strategier för att utveckla förvaltningen för att möte morgondagens behov hos kommuninvånarna. Konkret idag arbetar jag mycket med mål-och resultatstyrning i förvaltningen, digitalisering, strukturer samt är systemförvaltare för vårt verksamhetssystem och dess utveckling. Är även projektledare för implementering av ledningssystem för kommunen.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förväntningar är att lära mig mer om mig själv och få kunskap om olika verktyg som kan komma till nytta i ett chefsuppdrag.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag hoppas att jag kan bidra med många bra diskussioner, bra stämning och humor!

Vilka är dina styrkor som ledare?
Mina styrkor är att skapa ett engagemang i gruppen, nyttja allas erfarenheter och kunskaper samt målinriktad.

Vilken är din dolda talang?
Har utövat professionell E-Sport.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close