Victoria Anderberg

Ålder: 32

Utbildningsbakgrund: Socionomprogrammet samt kurser i sociologi, kriminologi och juridik.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Utredande & uppföljande socialsekreterare på barn, unga & familj, Socialförvaltningen

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förväntningar på programmet är att succesivt utveckla och förstå ledarskap samt identifiera egenskaper hos mig själv att jobba med. Jag har förhoppning att under utbildningsåret jag har framför mig kunna applicera de kunskaper och diskussioner jag kommer ta del av och anamma i mitt nuvarande arbete med stöd från min chef. Jag har förhoppningar att vi i grupp 7 kommer bli ett sammansvetsat team med utbyte av givande diskussioner och framtida kontaktytor.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag vill kunna bidra med tankar och reflektioner utifrån mina erfarenheter av olika typer av ledarskap i både kommunal, regional och privat regi. Hoppas kunna bidra med att reflektera och ifrågasätta egenskaper som tas som givna hos ledare och kunna lyfta fram andra.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är en god lyssnare och är intresserad av andra människors tankar och upplevelser. Jag ser mig som social och vill andra väl samt är en god människokännare och kan snabbt avläsa situationer.

Vilken är din dolda talang?
Jag kan ta mig ner för svart pist i alperna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close