Mentorsprogrammet 2019/20

Programmet startar i oktober och vänder sig till dig som arbetar som ledare eller chef i Familjen Helsingborg.

Sista dag att söka in till programmet är den 15 maj 2019. Därefter kommer Mentorssamordnarna att genomföra matchning och du får svar om du kommit med i programmet under juni.

Program

3 oktober 2019, Kickoff

Vi går igenom programmets struktur och innehåll. Vi går igenom målbild, spelregler, mentorns roll, adeptens roll samt förslag på övningar.

Vad är ett förhållningssätt – och vad kännetecknar det coachande förhållningssättet? Spelregler i det coachande förhållningssättet; tex värderingsfrihet – och icke dömande attityd, verktyg såsom aktivt lyssnande, öppna och kraftfulla frågor.

Februari 2020, Erfarenhetsutbyte

En träff som bygger på mentorernas och adepternas erfarenheter, vi utbyter tips, tankar och idéer.

April 2020, Ledarskapets utmaningar

En träff som bygger på inspiration och diskussion kring ledarskapets utmaningar.

Oktober 2020, Avslutning och utvärdering

Mentorn och adepten får reflektera över året som gått och blicka framåt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close