Personalnyckeltal

Här presenteras ett antal nyckeltal inom personalområdet för kommunerna i Familjen Helsingborg. Nyckeltalen ska utgöra underlag för jämförelser mellan kommunerna och också utvecklingen över tiden.

Nyckeltalen hittar du i menyn i vänsterkolumnen. HR-cheferna i Familjen Helsingborg har utsett en grupp med en representant från varje kommun för att ta fram gemensamma personalnyckeltal inom personalområdet.

Gruppen har arbetat fram gemensamma definitioner för att uppnå så stor jämförbarhet som möjligt mellan kommunerna. Dock ska betonas kommunernas olikheter i sammansättning. Omfattningen av verksamheter som övergått från kommunerna till alternativa driftsformer skiftar också mycket mellan kommunerna och påverkar nyckeltalen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close