Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik

Våren 2016 antogs Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik inför planperioden 2018-2029.

Syftet med strategin för infrastruktur och kollektivtrafik är att visa vilka satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik vi i Familjen Helsingborg prioriterar vilket är ett viktigt underlag för både nationell och regional åtgärdsplanering.

Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik bygger på långsiktig planering

Den övergripande målsättningen med Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik är att den ska utgöra ett underlag för både nationell och regional transportinfrastrukturplan för perioden 2018-2029. Strategin ger oss dessutom en gemensam vision för infrastrukturen i Familjen Helsingborg och en struktur för långsiktig planering i respektive kommun.

Vi i Familjen Helsingborg lyfter i denna strategi fram de infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar vi tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt. Dessa infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar skapar stort värde för Sverige och Danmark samt bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. Strategin är indelad i två delar; infrastruktur respektive kollektivtrafik där infrastruktur avser investeringar i transportinfrastruktur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close