Lagar och riktlinjer

Som chef och arbetsgivarföreträdare är det viktigt att du har koll på de lagar och riktlinjer som gäller inom diskrimineringsområdet. här hittar du länkar till aktuell lagtext och andra styrdokument.

Lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet

Diskrimineringslagen (2008:567)

Föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Har du koll på diskrimineringslagen? Gör ett självtest här.

Övrigt

CEMR-deklarationen. Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Helsingborgs stad skrev under deklarationen 2014.

ECCAR. Den europeiska koalitionen av städer mot rasism. Helsingborg är en del av nätverket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close