Utvecklingsplan 2020-2023

Familjen Helsingborg är ett väl fungerande samarbete mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne, nu tar vi nästa steg och lägger våra gemensamma resurser på projekt som är nyskapande och ger värde för regionen. Utvecklingsplanen för 2020-2023 pekar ut fyra utvecklingsområden, livskvalitet, företagsamhet, infrastruktur och digitalisering, där vi gemensamt vill testa och utveckla metoder, modeller, tjänster och andra insatser. Tillsammans utvecklar vi Familjen Helsingborg!

Vision

År 2035 ska Familjen Helsingborg
upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd
uppfattas som innovativ och spännande
uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen Helsingborg

Fyra utvecklingsområden 2020-2023

 • Livskvalitet
  I Familjen Helsingborgs skapar vi livskvalitet tillsammans. Vi tar till vara initiativkraft hos individer och organisationer. Våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.
  I Familjen Helsingborg upplever människor högre livskvalitet
  .
 • Företagsamhet
  I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagarresan – uppstart, utveckling och drift. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.
  I Familjen Helsingborg lyckas nystartade företag bättre och företag växer snabbare
  .
 • Infrastruktur
  I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar för infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.
  I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa
  .
 • Digitalisering
  I Familjen Helsingborg tänker vi digitalt först. Vi driver utveckling av digitala lösningar genom att dela lärdomar.
  I Familjen Helsingborg är digitalisering en självklar del av verksamheterna

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close