Samarbetsavtal och arbetsformer

I Familjen Helsingborgs samarbetsavtal är det övergripande syftet att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före delarna.

Samarbetet genomförs i tre arbetsformer

  • Våra kunskapsnätverk arbetar löpande med kvalitetsutveckling i kommunernas verksamheter och med gemensamma utvecklingsinsatser för invånare, företag och andra organisationer. Med avstamp i Familjen Helsingborgs samarbetsavtal respektive utvecklingsplan.
  • Vi har formaliserade samarbeten och verksamheter som utför tjänster till invånare och personal.
  • Med hjälp av test- och utvecklingsprojekt tar vi nya steg inom de utpekade utvecklingsområdena i Utvecklingsplanen – Livskvalitet, Företagsamhet, Infrastruktur och Digitalisering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close