Stadsbygd

Vad är en stadsbygd, finns det?

En stad är en större eller mer betydande tätort, ofta centralort för en administrativ region, dess jurisdiktion, handel, industri och kommunikationer*

En bygd är ett bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet.**

Tillsammans vill Familjen Helsingborg upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd. Inte bara städer. Inte bara landsbygd.
Både och. En stadsbygd.

* Källa wikipedia
** Källa wikipedia

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close