Anläggning av fördröjningsdammar

För att minska risken för översvämningar kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar vid Humlegatan och Astergatan i Bjuv. Arbetet startar vecka 46 och beräknas pågå året ut.

Avbryt

Lämna en kommentar