Årsredovisning och miljöbokslut 2018

Båstads kommuns årsredovisning för 2018 antogs av kommunfullmäktige den 24 april. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2018. I årsredovisningen kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts.
Årsredovisning 2018
Nytt för i år är att Båstads kommun även har tagit fram ett miljöbokslut för det gångna året. Miljöbokslutet antogs av kommunfullmäktige den 24 april. I miljöbokslutet för 2018 redovisas arbetet som gjorts under året och det ger en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter också fram höjdpunkter från året som gått. Miljöbokslutet kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras och syftar också till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.
Enligt nämndsmål 4 ska Båstads kommun vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och hållbart samhällsbyggande i Aktuell Hållbarhets rankning. 2018 hamnade Båstads kommun på plats 39 i landet. Den 24 april offentliggjordes rankningen för 2019 och där hamnar Båstads kommun på plats 53 bland alla kommuner och i 20-i topp, på plats 14, i kategorin Mindre städer och landsbygd.
— Att vi hamnar så pass högt visar på att vi har ambitioner och en hel del på plats, till exempel ett Miljö- och Energiprogram och andra styrdokument men vi behöver bli bättre på systematiskt arbete och att följa upp faktiska resultat. För att hänga med i utvecklingen om man vill ligga i topp 25 totalt i rankingen så behöver vi bland annat lägga fokus på klimatrelaterade utsläpp och åtgärder och att koppla miljö och hållbarhetsarbete till Agenda 2030. Vi har inte varit så bra på att kommunicera kommunens miljöarbete till våra medborgare och miljöbokslutet är ett sätt att förbättra detta. Med ett årligt miljöbokslut kan vi få en bättre bild av var vi befinner oss i relation till målen för att sedan kunna arbeta vidare med att nå dem, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Strategi och utveckling.
Miljöbokslut 2018
Om du är intresserad av att få veta mer om miljöbokslutet kan du se eller lyssna på sändningen från kommunfullmäktige den 24 april.
 

Inlägget Årsredovisning och miljöbokslut 2018 dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar