Båstads bibliotek tilldelas bidrag för satsning på klimatfiktion

Båstads bibliotek tilldelas bidrag för satsning på klimatfiktion

Båstads bibliotek har tilldelats ett bidrag på 150 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Pengarna kommer att användas till att genomföra en satsning på cli-fi, eller klimatfiktion.
Projektpengarna kommer bland annat att användas till att köpa in litteratur – såväl facklitteratur som skönlitteratur på det aktuella temat. Ett förstärkt medieutbud som belyser klimatfrågan kommer förhoppningsvis att bidra till ett ökat engagemang och en höjd kunskapsnivå. Man har även vidare för avsikt att bjuda in forskare som kan föreläsa och förmedla vetenskapens syn på läget.
– Vi tror att många är intresserade av och vill veta mer om klimatförändringarna. Vad innebär de för den enskilde och för samhället i stort? Hur förhåller vi oss till den förändrade värld som går oss till mötes?, säger Maria Ragnarsson, bibliotekarie och en av initiativtagarna till projektet.
Begreppet cli-fi, eller klimatfiktion hörs allt oftare. Cli-fi är en förkortning av climate fiction och syftar på romaner där klimatet står i fokus.
– Vi vill samla och lyfta fram denna nya genre, säger Maria Ragnarsson.
Beroende på hur hösten ser ut under rådande coronapandemi planeras även en bokcirkel där man läser och diskuterar romaner som beskriver hur vi människor påverkas av klimatförändringarna.
– Förra året fick vi pengar från Kulturrådet att satsa på science fiction och fantasy. Det här nya projektet blir på sätt och vis en naturlig fortsättning. Många dystopier utspelar sig i en nära framtid där miljöförstöringen förändrat tillvaron. Här passar även beteckningen cli-fi, eller klimatfiktion, säger Maria Ragnarsson.

Inlägget Båstads bibliotek tilldelas bidrag för satsning på klimatfiktion dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar