Konferens om funktionshinderpolitik

I slutet av september arrangerade Stöd och omsorg en konferens om funktionshinderpolitik. Några veckor senare har vi träffat en av arrangörerna och frågar vad som händer nu.
Det var den 25 september konferensen om funktionshinderpolitik arrangerades. Konferensen riktade sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i Båstads kommun. Programmet inleddes och avslutades av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).– Funktionshinderfrågor är inte bara en fråga för Vård och omsorg, det är en fråga för alla som jobbar inom kommunala verksamheter. Det är en mycket viktig fråga, sa han.
Emma Melander Borg, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Skåne, föreläste om Den nationella funktionshinderpolitiken och Länsstyrelsens Funktionshinderuppdrag. Hon redogjorde även för en kartläggning av funktionshinderpolitiken i Sverige.
Jessica Arvidsson, projektledare inom Vård och Omsorg, var en av dem som föreläste under konferensen. Hon pratade under rubriken “Från inlåst till inkluderad (?)“ vilket gav ett historiskt perspektiv på frågorna.
I mitten av oktober följde vi upp konferensen och ställde några frågor till Jessica Arvidsson:
Hur upplevde du konferensen?– Jag upplevde konferensen både som en “påminnare” och som en ögonöppnare eftersom en del av publiken sedan tidigare är förtrogen med funktionshindersfrågor medan det för andra är relativt nytt att tänka på samhällsfrågor ur ett funktionshindersperspektiv. 
Vad tar du med dig därifrån? Varför var konferensen viktig?– Jag tror att de flesta gick från konferensen med en större förståelse för att funktionshindersfrågor rör alla de verksamheter som en kommunal verksamhet bedriver. Det handlar om mänskliga rättigheter! Båstads kommun ska vara en jämlik kommun där alla medborgare har möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar.
Vad händer nu? Hur jobbar kommunen vidare med frågorna?– Under hösten planeras ytterligare minst två arrangemang som belyser livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Bland annat kommer en brett sammansatt grupp medarbetare delta i en utbildningssatsning kring HBTQI+ och funktionshinder och på den internationella funktionshinderdagen den 3 december väntar ytterligare arrangemang för att synliggöra samhälls- och demokratifrågor som relaterar till alla människors lika rättigheter att leva, utvecklas och verka här. Vi tror också på ett krafttag på dessa perspektiv från politiskt håll.
 

Inlägget Konferens om funktionshinderpolitik dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar