Underrättelse om granskning – detaljplan för Östra Karup 24:2, Östra Karup, Båstad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området men även för förtätning i området genom att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, det vill säga att anpassa gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verkligheten.
Läs mer om detaljplanen och andra detaljplaner under arbete.
Planbeskrivning Östra Karup
Samrådsredogörelse
Plankarta Östra Karup
Underrättelse Östra Karup
 

Inlägget Underrättelse om granskning – detaljplan för Östra Karup 24:2, Östra Karup, Båstad dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar