Yrkeshögskola

För Familjen Helsingborg är det viktigt att behålla och utveckla viktiga eftergymnasiala utbildningar som stödjer näringslivet i regionen. En målsättning är därför att öka antalet YH-utbildningar. Vi är stolta över att tillhöra en av de allra vackraste, attraktivaste och mest dynamiska regionerna i norra Europa. Välkommen att plugga på yrkeshögskola hos oss.

Kompetensförsörjning och tillgången till rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt. Fem av tio arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera och att bristen på rätt utbildad arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2020-2021 spår en långsam återhämtningsperiod med tanke på corona och covid-19. Bristen på arbetskraft innan pandemin kommer att finnas kvar även under och efter pandemin då tillgången på utbildad arbetskraft är fortsatt begränsad. Till följd av pandemin kommer strukturen på arbetsmarknaden att förändras och vissa jobb kommer att försvinna och nya kompetenser kommer att efterfrågas.

Yrkeshögskolan spelar en mycket viktig roll för både den regionala och nationella kompetensförsörjningen inom yrken på eftergymnasial nivå. YH-utbildningar är en effektiv utbildningsform (1-2-åriga utbildningar) där över 90 % har jobb året efter examen enligt de senaste årens statistik från MYH. Tilldelningen av YH-utbildningar till Skåne län (35 %) ligger under rikssnittet (45 %) och är betydligt lägre än Stockholm och Västra Götaland. Yrkeshögskolan är mycket framgångsrik i att snabbt få ut sina studerande i jobb och har blivit en viktig del i lösningen för strategisk kompetensförsörjning.

Vad är Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och en stark arbetslivsanknytning. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad, eftergymnasial arbetskraft och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Det innebär att utbildningarnas innehåll och inriktning utvecklas samt att nya utbildningar startar och gamla läggs ner i takt med att behov och krav på arbetsmarknaden förändras. För att läsa mer om yrkeshögskolan klicka här.

YH-acceleratorn – en satsning i Familjen Helsingborg

Sedan den första februari 2020 finns det ett pilotprojekt i form av en delregional YH-accelerator som ska påskynda företagens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. I nuläget finns det YH-utbildningar i fem av Familjen Helsingborgs elva kommuner. Här finns en stor potential att uppvakta fler branscher och företag att engagera sig i YH-utbildningar för att säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

Yrkeshögskolor i Familjen Helsingborg

Frontendutvecklare  

Tycker du att det är kul med kod och digitala upplevelser? Vill du dessutom jobba på en rykande het marknad där du kan se dina projekt växa till liv? Studera till Frontendutvecklare hos oss på EC Utbildning i Helsingborg och var med och utveckla framtidens sajter, applikationsverktyg och e-handelslösningar! Med denna YH-utbildning kommer du snabbt i kontakt med branschen, samtidigt som du lär dig om de senaste trenderna inom Frontend 

Ort: Helsingborg  

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här

UX Designer 

Vill du kunna skapa digitala upplevelser utöver det vanliga? Studera YH-utbildningen UX Designer hos oss på EC Utbildning i Helsingborg och bli expert på interaktionsdesign! 

Att jobba med design med inriktning mot UX innebär att skapa innovativa lösning som är enkla att förstå och som uppmuntrar till användning. Är du lösningsorienterad och brinner för smart och användarvänlig design? Då kan denna utbildning vara för dig!  

Ort: Helsingborg  

Längd: 2 år, 405 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Webbutvecklare inom .NET 

Har du ett intresse för kod? Ta dina programmeringskunskaper till nästa nivå! Läs till Webbutvecklare inom .NET hos oss på EC Utbildning i Helsingborg. Kod utgör grunden till alla webbsidor, appar och gränssnitt. I takt med att vi blir allt mer digitala och använder fler plattformar ökar också behovet av programmerare som kan skriva och utveckla denna kod. Under denna YH-utbildning specialiserar du dig på webbutveckling med utgångspunkt i Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket #C.  

Ort: Helsingborg  

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här

Hälso- och vårdadministratör  

En utbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du arbetar som en administrativ spindel i nätet och utvecklar nya rutiner, skriver journaler, bokar patienter, dokumenterar, arkiverar, hjälper till med IT-support och mycket annat inom offentlig eller privat sjukvård. Den administrativa yrkesrollen inom hälsa och vård förändras successivt, inte minst på grund av tekniken. I yrkesrollen kan det därför också ligga delaktighet i utredningar, sammanställningar och presentation av material som framkommit. Utbildningen ger dig den yrkeskompetens som idag bedöms viktig för framtida och nya arbetsuppgifter.  

Ort: Landskrona  

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här

Marketing Automation Specialist 

Marketing automation kan kort beskrivas som att man genom strategier och verktyg möjliggör att skicka rätt budskap till rätt person vid rätt tillfälle. I din roll är du en del av att leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade datadrivna marknadsföringsinsatser. I rollen jobbar du bland annat med att skapa målgruppsanpassat innehåll och med marketing automation-plattformar för att skräddarsy kundupplevelser baserat på data och insikter. Jobbet innebär även att genomföra och utvärdera automatiserade kampanjer baserade på kunddata, analysera och dra slutsatser kring kundresor samt upphandla och kravställa tekniska system inom marketing automation. 

Ort: Helsingborg – distans med obligatoriska träffar  

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: 2020-09-01 

Läs mer här. 

Hud- och spaterapeut 

Efterfrågan på hud- och kroppsvårdsbehandlingar ökar stadigt och arbetsmarknaden för hudterapeuter är god. Det har blivit naturligt och accepterat att sköta sin hälsa och sin kropp. 
Spa- och friskvårdsanläggningar inrättas på många håll. Förutom den mer traditionella verksamheten inriktad på arbete på salong efterfrågas yrkeskompetensen också inom handeln. Även på apotek, hos plastikkirurger och hudläkare har arbetstillfällen skapats.  

Ort: Landskrona  

Längd: 1,5 år, 300 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Specialistundersköterska – kvalificerad sjukvård

Specialistundersköterska – kvalificerad sjukvård ger dig en kompetenshöjning och beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn. Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med handledning, ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan både inom öppen- och slutenvård. Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten.  

Ort: Båstad – distans med obligatoriska träffar 

Längd: 40 veckor200 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.  

Specialistundersköterska – äldres hälsa 

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget att arbeta med att stärka det friska och förebygga ohälsa och skador bland äldre. Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan. Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten.  

Ort: Båstad – distans med obligatoriska träffar  

Längd: 40 veckor, 200 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här

Stödpedagog 

Om du vill arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet, vidareutbilda dig till stödpedagog. Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativkompletterande kommunikation, AKK, har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.  Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Landskrona  

Ort: Landskrona – distans/halvfart 

Längd: 2 år, 200 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Tandsköterska

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tycker du att det är stimulerande att arbeta med människor, är serviceinriktad, har en empatisk och pedagogisk förmåga kan detta vara yrkesrollen för dig. Tandsköterskan ingår i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men ska även självständigt kunna informera och utföra munhälsovårdande insatser på patienter i olika åldrar. Behovet av tandsköterskor är stort och arbetsmarknaden för yrkesgruppen har varit mycket gynnsam de senaste åren.  

Ort: Helsingborg 

Längd: 1,5 år, 325 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

Eventkoordinator 

Eventkoordinatorutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som projektledare eller produktionsledare inom upplevelseindustrin. Upplevelseindustrin befinner sig i en spännande utveckling och efterfrågan är stor. Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta i en ledande position med helhetsansvar. Arbetsområdet är brett och omfattar alla upplevelseformer som handlar om kommunikation, varumärkesutveckling destinationsutveckling, produktioner, sport, musik, konferens, mässa, festival, teater, kultur, nöje mm. Fokus ligger på projektledning och upplevelsebaserade evenemang och möten.  

Ort: Landskrona 

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.   

Kitchen manager

Kitchen Manager vänder sig till dig som har arbete eller är mellan jobb och vill vidareutvecklas inom restaurangbranschen. Genom de teoretiska kurserna ges den kunskap som krävs för att arbeta som Kitchen Manager och genom de valbara kurserna ges de färdigheter i hantverksskicklighet som idag efterfrågas. Utbildningen är delvis på distans vilket innebär att du kan arbeta under utbildningen utom 3 dagar i månaden då du är på plats i Båstad. 

Ort: Båstad – semidistans 

Längd: 1 år, 150 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

Koordinator inom besöksnäringen  

Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar. Det innebär att du inte bara måste välja en yrkesroll. De som gått utbildningen jobbar idag bl.a. som projektledare inom event, marknadsassistent, turismutvecklare, konferensansvarig eller inom reception och bokning. Sista terminen gör du en individuell fördjupning inom det område som lockar dig mest. Denna 80 veckor långa utbildning  heltid, öppnar många olika dörrar i en spännande och växande bransch!  

Ort: Båstad  

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

Operativ ledare inriktning Revenue Management  

Operativ ledare inriktning Revenue Management ger dig som mellanchef, eller som har en ambition att nå dit, en möjlighet till att få fördjupad kompetens inom ledarskap, försäljning, ekonomi och Revenue Management. Målet är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet operativt, främst inom logiverksamhet eller en av dess avdelningar. Utbildningen ger dig, i din yrkesroll som Operativ ledare, kompetens att utifrån verksamhetens idé och mål ta lönsamma beslut och leda verksamheten på ett hållbart sätt.  

Ort: Båstad – semidistans  

Längd: 1 år, 15yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

TRAC Diplomerad resekonsult 

TRAC, Travel Academy är en utbildning framtagen av svenska resebyråföreningen och ett kvalitetsmått på kompetens. TRAC-utbildade resekonsulter är mycket efterfrågade på resebyråerna och ett känt begrepp i branschen. Utbildningen gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden och ger dig bland annat kunskaper i bokningssystemet Amadeus. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara på online- privat- eller affärsresebyråer, hos flygbolag, hos grupp- och konferensresearrangörer eller researrangörer. 

Ort: Helsingborg – distans med obligatoriska träffar 

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Arbetsledare – Hållbar Grönyteförvaltning 

Vill du vara med och leda det hållbara arbetet av våra utemiljöer? Som arbetsledare tar du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. I det här yrket har du möjlighet att påverka människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. Branschen söker arbetsledare som kan möta ökade krav på kvalitet, planering, kostnadseffektivitet och hållbarhet.  

Ort: Ängelholm – distans med obligatoriska träffar 

Längd: 1,5 år, 300 yhp 

Nästa kursstart: 2020-11-02

Läs mer här.  

Kvalificerad trädgårdsanläggare 

Detta är en utbildning som rör sig i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. Distansstudier varvas med utbildningsträffar i både Båstad och Stockholm. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.  

Ort: Båstad – distans med obligatoriska träffar 

Längd: 1,5 år, 300 yhp  

Nästa kursstart: Januari 2021 

Läs mer här. 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnad är en bransch i ständig utveckling. Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Du leder samrådsmöten där alla berörda parter träffas, beslutar om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger. 

Ort: Helsingborg – distans med obligatoriska träffar 

Längd: 2 år, 400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Bantekniker 

En bantekniker bygger järnvägen, från banvall till att lägga slipers och kapa räls. Banteknikern arbetar också med att underhålla banan och hjälper till vid akuta fel med spåret och växlar. Gillar du att arbeta i team, jobba ute i det fria, är i god fysisk form och vill bidra till samhällsutvecklingen är banteknikeryrket något för dig. Som bantekniker kan du arbeta med förebyggande underhåll, felavhjälpning i spår och växlar samt arbete med räls- och slipersbyten. 

Ort: Ängelholm  

Längd: 40 veckor, 200 yhp  

Nästa kursstart: 2020-08-17 

Läs mer här. 

Elingenjör  

Behovet av elingenjörer inom områdena energi- och elinstallation, integrerade system, industri, bygg- och infrastruktur är stort. Du behöver ha lätt för matematik och vara teknikintresserad. God förmåga att arbeta självständigt är nödvändig liksom den sociala kompetens som krävs för utvecklande samarbeten. Konsulter med lång och ingående erfarenhet från sina respektive yrkesområden är de som levererar undervisningen och kommer guida dig genom utbildningen. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som elingenjör, biträdande konstruktör, kalkylerare, assisterande projektledare eller inom automation. Kanske hos någon av alla de kontakter du fått i branschen under utbildningens gång! Läs mer om utbildningen här:  

Ort: Helsingborg  

Längd: 2 år,  415 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här.

Eltekniker  

I Sverige går alla elektriska tåg på grön el med väldigt liten påverkan på klimatet. För strömförsörjningen ansvarar kontaktledningstekniker (eltekniker). Det är också kontaktledningsteknikern som bygger, felavhjälper och underhåller det elsystem som omger järnvägen, från kontaktledning till återkoppling via räls och signaler. 

Ort: Ängelholm  

Längd: 40 veckor, 200 yhp  

Nästa kursstart: 2020-08-17 

Läs mer här.   

Flygtekniker 

Utbildningen passar dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch med service och underhåll av flygplan. Flygteknikcenter Ljungbyhed är en godkänd EASA part-147 skola, vilket betyder att utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk, och detta garanterar en hög standard på utbildningen. Vi utbildar tekniker för både jet- och kolvmotordrivna flygplan. Utbildningen är upplagd så att eleverna får en bred kompetens, allt för att de ska vara redo för en anställning i flygbranschen. För att arbeta som flygtekniker måste du vara ansvarsmedveten, flexibel och stresstålig. Goda kunskaper i matematik, engelska och fysik är därför ett grundkrav. 

Ort: Klippan 

Längd: 2 år, 420 yhp  

Nästa kursstart: 2020-08-01 

Läs mer här.  

Signaltekniker 

En signaltekniker är med och underhåller och bygger järnvägens många signalsystem. Allt för att bibehålla den höga säkerheten på järnvägen. Signalteknikern arbetar med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret. 

Ort: Ängelholm  

Längd: 40 veckor, 200 yhp  

Nästa kursstart: 2020-08-17 

Läs mer här.

VVS-ingenjör 

Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer. Detta är rätt utbildning för dig med tekniskt intresse och som vill arbeta med teknik. Det är en stor brist på VVS-ingenjörer tack vare den ökande nybyggnationen av bostäder och andra fastigheter, samtidigt som många gamla fastigheter behöver renoveras. Som VVS-ingenjör arbetar du med att projektera, designa och göra beräkningar på olika energisystem. Du arbetar ofta framför datorn i rit- och designprogram som CAD eller är ute på möten hos kunder och entreprenörer.  

Ort: Helsingborg 

Längd: 2 år400 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

 

 

 

Internationell logistiker/speditör inriktning digitalisering 

Handeln ökar och blir allt mer global vilket gör att logistiken blir central hos företag och verksamheter. Att arbeta med logistik handlar om att styra samt effektivisera verksamhetens inköp, distribution och transporter. Som internationell logistiker/speditör arbetar du med att hitta smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar. Branscher står inför en omvälvande digitalisering och utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i ny digital teknik inom handel och logistik som efterfrågas på arbetsmarknaden. Yrket passar dig som har god helhetssyn, är kommunikativ och lösningsfokuserad.  

Ort: Helsingborg 

Längd: 2 år, 425 yhp  

Nästa kursstart: Hösten 2020 

Läs mer här. 

Lokförare 

Trafikverksskolan i Ängelholm har funnits i 65 år och här har utbildats 1000-tals lokförare. Vi erbjuder utbildning till lokförare och möjligheter till ett yrke som ligger helt rätt i tiden. Trafikverksskolans unika utbildningsanläggningar skapar möjligheter som få andra utbildningsanordnare kan erbjuda.  

Ort: Ängelholm 

Längd: 44 veckor220 yhp 

Nästa kursstart2021-03-15  

Läs mer här. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close