Jag använder konst som ett slags statement- Fredrik, Billesholm

Vem jag är? Jag är en arbetande småbarnsfar och konstnär.

Jag målar sådant som betyder något för mig. Det brukar snurra i kupan av alla intryck jag får och det är dem jag målar. Konsten är som ett sätt att bearbeta alla hemskheter jag hör om.

Jag använder konst som ett slags statement. I våras hade jag en utställning i Köpenhamn där jag porträtterade Drag Queens i vardagliga situationer. Med den utställningen ville jag visa på allas lika värde och att Drag Queens är precis lika vanliga eller ovanliga som du och jag!

Jag är inte utbildad till konstnär. Eller jo! Jag gick faktiskt en kvällskurs här i Bjuv och sedan har jag fått kladda på för egen del efter det. Jag kommer från en arbetarfamilj så jag fattade liksom inte att man kunde gå konstfack.

Jag målar jämt i mitt huvud, även när jag är på jobbet eller gör något annat. När jag inte målar så tänker jag och samlar intryck som jag sedan omsätter i konst. Det är oftast när barnen somnat som jag kan gå ner i mitt pågarum och skrida till verket och helt gå in i måleriet. Mitt måleri är som ett beroende. Jag råder ingen att börja med att måla. Man kan aldrig ta sig ur det sedan. Men sen å andra sidan, varför ska man ta sig ur det?