Om Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga

Starkare tillsammans
Vårt samarbete bygger på att vi är starkare tillsammans. När vi krokar arm ger det effekter på hemmaplan och i vår omvärld. Våra olika förutsättningar och resurser är både en utgångspunkt och en möjlighet och vi arbetar konstruktivt utan prestige.

Frivillighet och ansvar
Vårt samarbete bygger på frivillighet, samtidigt som alla känner ansvar för vårt arbete. Det bygger på att alla vinner, om inte vid varje tillfälle så åtminstone över tid, vilket förutsätter uthållighet och helhetssyn. För att lyckas krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna.

Nätverk och kunskap
Vårt kommunsamarbete är till för alla olika roller i våra medlemskommuner – från förtroendevalda till medarbetare. Det är en kunskapsbank i både stora och små frågor och det kollegiala nätverkandet ger utbyte av erfarenheter, nya synergier och en ökad effektivitet.

Vision

Familjen Helsingborg är en mångsidig och sammanhängande stadsbygd som präglas av innovation, samarbete och livskvalitet.

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi genom att testa, förädla och förnya. Tillsammans blir vi smartare och effektivare. Det ger resultat och genomslag lokalt, regionalt och nationellt.

Känslan skapar Familjen Helsingborg

Samarbetsområden

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi inom ett 40-tal olika områden. Vi krokar bland annat arm inom infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering och miljö. Andra områden är samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?