Jag drömde om att ta en akademisk examen ända sedan jag var barn – Janicke, Klippan

Jag jobbar som kommunarkivarie på Klippan kommun. Arkiven är till som stöd för verksamheterna och för kommuninvånarna. Vi sparar handlingar för forskningens behov och för att kunna göra en myndighetsutövning. Min roll i det hela är mångsidig. Jag kan hjälpa interna och externa med information från kommunarkivet där vi har handlingar från 1863 med information till släktforskning och för att kunna forska. Jag gör tillsyner på förvaltningarna så att de registrerar handlingar och ser till att allt kommer rätt till arkivet. Jag ordnar och förtecknar arkiv och tar emot handlingar från hela kommunen. Jag rensar bort digitalt och analogt material som inte längre behövs för att kunna ha en bra insyn i handlingarna. Jag är spindeln i nätet. Man kan fråga mig om man vill ha skolbetyg, bygglovshandlingar och om man har varit fosterhemsplacerad. Jag pysslar med lite allt möjligt.

Jag har alltid varit intresserad av museiverksamheter och byggnader, speciellt slott. Jag kunde tänka mig att vara slottsintendent på ett slott – jag såg framför mig att man skulle vara slottsfru och vårda slottet. Jag tyckte väldigt mycket om Indiana Jones filmerna som barn, så jag såg mig själv som äventyrare och drömde en period om att bli arkeolog. Jag läste humanioraprogrammet på Mälardalens högskola och där kom man in på arkiv när man skrev uppsats i historia. Då insåg jag att det var väldigt intressant, det var många lådor med massa gamla handlingar. Jag ville knyta ihop säcken med utbildningen och då ville jag fortsätta med arkiv. Jag sökte till Uppsala universitet med arkivvetenskap och blev antagen. För att komma in behöver man en kandidatexamen i filosofi och jag hade det i historia. En styckmästarexamen hjälpte mig att få lite extra poäng för att komma in.

Jag drömde om att ta en akademisk examen ända sedan jag var barn. Jag ville komma så långt som möjligt, jag ville se hur långt jag kunde komma. Jag lyckades aldrig gå ut gymnasiet i Norge och när jag läste på Komvux i Sverige märkte jag att jag hade lätt för att läsa. Då blev det som en tävling med drömmarna och jag ville se om jag kom in på högskolan. Det var ett ouppnåeligt mål för mig. Det har varit mitt mål hela tiden att gå ut från universitetet och så lyckades jag. Jag var väldigt stolt då. Jag blir alldeles salig när jag tänker på det.

Jag trivs bra i lilla Klippan. Det är lite lantligt här och det är det som är charmen. Jag gillar min trädgård och mitt funkishus. Det är nära till jobbet och jag kan både gå och cykla dit. Det är nära till Ängelholm, Helsingborg och Helsingör. Klippan är ett lugnt område och det finns hela tiden någonting att göra. Klippans kommun är duktiga på att jobba med det. Man kan åka till naturreservatet Skäralid med vackra bokskogar och det finns olika slingor man kan gå på. Det är fantastiskt att gå där på hösten och titta på alla färger och den fina grönskan på våren.