Sen ska vi bli ingenjörer – Mohammed, Helsingborg

I helgen ska vi spela fotboll, vi spelar i A-laget för FC Canarias och vi är ganska bra. Även se lite fotboll på TV.

– Hur känner ni varandra?

Vi känner varandra genom skolan. Vi läser alla en datainriktning på gymnasiet för vi gillar datorer. Sen ska vi bli ingenjörer. Man hoppas ju på att få jobb på något stort företag, typ Microsoft.

– Vad är det bästa med Helsingborg?

Inte vädret i alla fall…