Familjen Helsingborg H22 15 juni

Familjen Helsingborg på H22 Arena 

Tema Livskvalitet och välfärd kräver samarbete! Eller?

Välkommen till ett panelsamtal under förmiddagen och lyssna till exempel och diskussioner under eftermiddagen. Till höger hittar du länkar till arrangemangen.

Vi samarbetar mycket i det offentliga Sverige. Mellan kommuner, kommun och region, kommun och stat. Och det sägs ofta att vi behöver samarbete än mer. Varför är det så? Måste vi det om vi har olika roller och ansvar? Och kan vi hjälpas åt att göra det smidigare och smartare att samarbeta, med invånarnas och företagarnas bästa i blickfånget? Vi får lyssna på politiker från olika nivåer – regering, kommuner/kommunsamarbeten och regioner i panelsamtalet. Under eftermiddagen kommer vi möta samarbetsparter, från kommuner, näringsliv, föreningsliv och akademi.

Fick du hjälp av informationen på sidan?