Arbetsmarknad

Den totala sysselsättningen i regionen ökar i takt med den goda tillväxten och förväntas öka även i framtiden. I Skåne finns över en kvarts miljon arbetstillfällen.

Inom Familjen Helsingborg finns den näst största arbetsmarknaden i Skåne som erbjuder ca 140 000 arbetstillfällen. Arbetet utförs till största delen i städerna där pendling från andra kommuner och orter är vanligt. Den väl utbyggda logistiken i regionen tillåter enkel och snabb arbetspendling mellan regionens orter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?