Befolkning

Enligt Region Skånes befolkningsprognos förväntas befolkningen i Familjen Helsingborg öka med cirka 5 procent från 2014 till 2022, vilket ungefär motsvarar länsgenomsnittet i Skåne. År 2022 beräknas det bo cirka 353 000 invånare i Familjen Helsingborg.

Familjen Helsingborg har en positiv befolkningsutveckling. Vid årsskiftet 2016/2017 hade regionen över 346 000 invånare

Den nordvästskånska delen av Skåne är relativt tätt befolkad. Samtidigt finns det stora skillnader mellan kommunerna där de södra kustkommunerna uppvisar en större befolkningskoncentration.

Samtliga kommuner i nordvästra Skåne har även ett positivt flyttnetto med fler personer som flyttar in i kommunerna än vad som flyttar därifrån.

Fick du hjälp av informationen på sidan?