Besöksnäring

Turism är en växande bransch i Sverige och världen. Under 2015 uppgick den totala omsättningen för turistnäringen i Sverige till drygt 291 miljarder kronor. Turismens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, uppgick till 112,6 miljarder miljarder kronor 2015.

2013 sysselsatte turismen 173 000 personer i Sverige. Det är en ökning med 32 procent sedan år 2000. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med drygt tio procent mellan 2001 och 2013. Det är ingen underdrift att säga att turist- och besöksnäringen är Sveriges nya basnäring.

Den kommersiella besöksnäringen omsätter årligen mer än 4 miljarder kr i Familjen Helsingborg. Det genererar närmare 500 mkr i skatteintäkter per år (exkl. utländska dagsbesök). Antalet kommersiella gästnätter uppgår till 650 000 i Helsingborg och strax under 1,7 miljoner gästnätter i vår region. Totalt sysselsätter besöksnäringen cirka 3 500 personer i regionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?