Handel

Handel tillhör en av de viktigaste näringsgrenarna i regionen med ca 20 481 sysselsatta. I Helsingborg och Åstorp är handeln den klart dominerande näringsgrenen.

År 2014  stod handeln i Helsingborg för cirka 11 600 arbetstillfällen vilket är 17 procent av samtlig sysselsättning i staden. Jämfört med Sverige total innebär det ca 1,5 ggr så stor andel. I hela regionen är cirka 20 500 anställda inom handeln vilket gör den till en av de viktigaste näringsgrenarna.

Även i Åstorp är andel sysselsatta inom handel 17,5 procent och där sticker särskilt detaljhandel ut jämfört med övriga kommuner. Bara handelsområdet i Hyllinge sysselsätter ca 650 personer av totalt 5 861 sysselsatta i Åstorps kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?