Näringsliv

I Familjen Helsingborg finns en bred mix av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små och medelstora företag även om det finns flera stora företag. Detaljhandel och partihandel är viktiga branscher parallellt med logistik. Besöksnäringen ökar stadigt både inom vår region och resten av Sverige. Idag står de för större exportvärde än både järn/stål och personbilar tillsammans.

Nystartade företag

Under 2016 registrerades 2184 nya företag inom Familjen Helsingborg, motsvarande siffra för 2015 var 1973 nya företag. Det innebär att nyföretagande steg med knappt elva procent i Familjen Helsingborg mellan 2015 och 2016.

Utvecklingen med ökat nyföretagande går igen även sett till Skåne och Sverige som helhet. I Skåne startades knappt 7 procent fler nya företag 2016 än 2015. I hela riket steg nyföretagande med strax över 6 procent.

Tabellen visar antalet nyregistrerade företag i Familjen Helsingborg 2009-2015. Källa Nyföretagarcentrum.

Fick du hjälp av informationen på sidan?