Näringslivsranking

Årligen genomför Svenskt Näringsliv en näringslivsranking av det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Kommunens service och attityd gentemot företagarna är några av de frågor som ställts.

Till grund för rankingen ligger enkätsvar från 30 733 företag men också statistik över kommunernas utbildningsnivå och företagande. Undersökningen utförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv och minst 200 företagare i respektive kommun har blivit tillfrågade.

Näringslivranking för kommunerna i Familjen Helsingborg

FörändringKommun2019201820172016
+38Bjuv178216197173
-46Båstad164118117107
+3Helsingborg22251344
+1Höganäs2375
+45Klippan9213791145
+1Landskrona444546102
-4Perstorp150146228211
+2Svalöv177179172190
+42Åstorp88130147132
+4Ängelholm17213216
+15Örkelljunga69546352

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close