Näringslivsranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Kommunens service och attityd gentemot företagarna är några av de frågor som ställts.

2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

Näringslivranking för kommunerna i Familjen Helsingborg

FörändringKommun2020201920182017
+27Bjuv151178216197
+50Båstad114164118117
-95Helsingborg117222513
-2Höganäs4237
-13Klippan1059213791
+14Landskrona30444546
-42Perstorp195150146228
+42Svalöv135177179172
-56Åstorp14488130147
-8Ängelholm25172132
+-0Örkelljunga69695463

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close