Näringslivsranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Kommunens service och attityd gentemot företagarna är några av de frågor som ställts.

2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

Näringslivranking för kommunerna i Familjen Helsingborg

Förändring Kommun 2020 2019 2018 2017
+27 Bjuv 151 178 216 197
+50 Båstad 114 164 118 117
-95 Helsingborg 117 22 25 13
-2 Höganäs 4 2 3 7
-13 Klippan 105 92 137 91
+14 Landskrona 30 44 45 46
-42 Perstorp 195 150 146 228
+42 Svalöv 135 177 179 172
-56 Åstorp 144 88 130 147
-8 Ängelholm 25 17 21 32
+-0 Örkelljunga 69 69 54 63

Fick du hjälp av informationen på sidan?