Nöjd Kund Index

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära. Insikt, som genomförs av Sveriges kommuner och regioner är ett sätt att göra detta på.

Sedan 2011 har kommunerna haft möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och vänder sig till företagare som haft aktiva ärenden i sin kommun under det gångna året.

Så används NKI

Tanken med undersökningen är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen och skapa underlag för förbättringsarbete.

Insikt 2020

KommunIndexRanking
Bjuv62175
Båstad7835
Helsingborg7489
Höganäs853
Klippan68162
Landskrona7928
PerstorpDeltog ejDeltog ej
Svalöv69150
Åstorp69149
Ängelholm71132
Örkelljunga68157

Insikt 2019

KommunIndexRanking
Bjuv68152
Båstad71130
Helsingborg7651
Höganäs833
Klippan7655
Landskrona7563
PerstorpDeltog ejDeltog ej
Svalöv71127
Åstorp7560
Ängelholm72118
Örkelljunga68150

Insikt 2018

KommunIndexRanking
Båstad71118
Helsingborg72104
Höganäs89 3
Klippan7393
Landskrona7557
Svalöv7479
Åstorp6874
Ängelholm62102
Örkelljunga7826

Insikt 2017

KommunIndex Ranking
Helsingborg7276
Höganäs797
Klippan7815
Landskrona7537
Svalöv64141
Ängelholm7189
Åstorp7812
Örkelljunga67126
BåstadDeltog inteDeltog inte

Insikt 2016

KommunIndex Ranking
Höganäs7910
Örkelljunga63135
Landskrona7628
Båstad7349
Helsingborg69105
Klippan7086
Bjuv66125
Åstorp7174
Ängelholm66124
Svalöv7095
PerstorpDeltog inteDeltog inte

Insikt 2015

2015 genomfördes Insikt för  tredje gången. 200 kommuner i Sverige och alla kommuner i Familjen Helsingborg, utom Perstorp, deltog. Företag som hade haft avslutade myndighetsärenden under 2014 fick en enkät med posten med frågor om hur de uppfattade  kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Ärendena kom från brand (tillstånd och tillsyn), bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

2015 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

KommunIndexRanking
Bjuv67118
Båstad6888
Helsingborg6896
Höganäs7419
Klippan68101
Landskrona7154
Svalöv63175
Åstorp67131
Ängelholm65146
Örkelljunga71153

Insikt 2013

Under våren 2013 genomfördes Insikt för andra gången. 189 kommuner i Sverige deltog, bland dem kommunerna i Familjen Helsingborg, utom Perstorp. En enkät skickades till företag som haft myndighetsärenden under 2012 och som nu är avslutade.

De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

2013 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

KommunIndexRanking
Bjuv64138
Båstad7422
Helsingborg67102
Höganäs7422
Klippan7054
Landskrona64137
Svalöv66113
Åstorp7415
Ängelholm67104
Örkelljunga65128

Insikt 2011

2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Klippan och Svalöv. Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ett sammantaget index där max 100 var möjligt.

2011 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

KommunIndexRanking
Helsingborg62134
Klippan7216
Svalöv58155

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close