Nöjd Kund Index

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära. Insikt, som genomförs av Sveriges kommuner och regioner är ett sätt att göra detta på.

Sedan 2011 har kommunerna haft möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och vänder sig till företagare som haft aktiva ärenden i sin kommun under det gångna året.

Så används NKI

Tanken med undersökningen är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen och skapa underlag för förbättringsarbete.

Insikt 2020

Kommun Index Ranking
Bjuv 62 175
Båstad 78 35
Helsingborg 74 89
Höganäs 85 3
Klippan 68 162
Landskrona 79 28
Perstorp Deltog ej Deltog ej
Svalöv 69 150
Åstorp 69 149
Ängelholm 71 132
Örkelljunga 68 157

Insikt 2019

Kommun Index Ranking
Bjuv 68 152
Båstad 71 130
Helsingborg 76 51
Höganäs 83 3
Klippan 76 55
Landskrona 75 63
Perstorp Deltog ej Deltog ej
Svalöv 71 127
Åstorp 75 60
Ängelholm 72 118
Örkelljunga 68 150

Insikt 2018

Kommun Index Ranking
Båstad 71 118
Helsingborg 72 104
Höganäs 89 3
Klippan 73 93
Landskrona 75 57
Svalöv 74 79
Åstorp 68 74
Ängelholm 62 102
Örkelljunga 78 26

Insikt 2017

Kommun Index Ranking
Helsingborg 72 76
Höganäs 79 7
Klippan 78 15
Landskrona 75 37
Svalöv 64 141
Ängelholm 71 89
Åstorp 78 12
Örkelljunga 67 126
Båstad Deltog inte Deltog inte

Insikt 2016

Kommun Index Ranking
Höganäs 79 10
Örkelljunga 63 135
Landskrona 76 28
Båstad 73 49
Helsingborg 69 105
Klippan 70 86
Bjuv 66 125
Åstorp 71 74
Ängelholm 66 124
Svalöv 70 95
Perstorp Deltog inte Deltog inte

Insikt 2015

2015 genomfördes Insikt för  tredje gången. 200 kommuner i Sverige och alla kommuner i Familjen Helsingborg, utom Perstorp, deltog. Företag som hade haft avslutade myndighetsärenden under 2014 fick en enkät med posten med frågor om hur de uppfattade  kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Ärendena kom från brand (tillstånd och tillsyn), bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

2015 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

Kommun Index Ranking
Bjuv 67 118
Båstad 68 88
Helsingborg 68 96
Höganäs 74 19
Klippan 68 101
Landskrona 71 54
Svalöv 63 175
Åstorp 67 131
Ängelholm 65 146
Örkelljunga 71 153

Insikt 2013

Under våren 2013 genomfördes Insikt för andra gången. 189 kommuner i Sverige deltog, bland dem kommunerna i Familjen Helsingborg, utom Perstorp. En enkät skickades till företag som haft myndighetsärenden under 2012 och som nu är avslutade.

De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

2013 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

Kommun Index Ranking
Bjuv 64 138
Båstad 74 22
Helsingborg 67 102
Höganäs 74 22
Klippan 70 54
Landskrona 64 137
Svalöv 66 113
Åstorp 74 15
Ängelholm 67 104
Örkelljunga 65 128

Insikt 2011

2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Klippan och Svalöv. Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ett sammantaget index där max 100 var möjligt.

2011 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

Kommun Index Ranking
Helsingborg 62 134
Klippan 72 16
Svalöv 58 155

Fick du hjälp av informationen på sidan?