Samarbetsorganisationer

För att kunna utföra tjänster till invånare, företag och varandra i kommunerna, har formella organisationer bildats inom Familjen Helsingborg. Det är valfritt för respektive kommun att ansluta till organisationerna. Olika organisationsformer har valts för olika samarbeten, vi har format kommunalförbund, gemensam nämnd, avtalssamverkan, bolag samt gemensam upphandling. Här hittar du mer information om vilka samarbetsorganisationer som finns.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close