Bibliotek

På biblioteken i Familjen Helsingborg kan du låna böcker, ljudböcker, filmer, TV-spel med mera.

Bibliotek

Kultur är ett prioriterat område inom Familjen Helsingborg. Våra målsättningar är bland annat fler utvecklade och stärkta kulturella och kreativa näringar.

Familjen Helsingborgs elva kommuner har ett nära samarbete mellan våra kommunala bibliotek med gemensam mediekatalog och gemensamt låntagarregister.

Syftet med samarbetet är att biblioteksbesökarna ska kunna söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information och medier i deras bibliotekskatalog och det ska fungera likadant oavsett var man bor. Låneregler och avgifter har därför också samordnats. På bibliotekens gemensamma webbplats hittar du även inspiration och aktuella evenemang.

Med ett lånekort får du tillgång till 55 bibliotek med en halv miljon titlar och över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, TV-spel med mera.

Fick du hjälp av informationen på sidan?