Infrastruktur och kollektivtrafik

Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av Öresundsregionen med förbindelser till Stockholm, Danmark och Norge. Vi är 360 000 invånare fördelat på 11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Europavägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen Helsingborg och utgör tillsammans med Västkustbanan, Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan stommen i vårt transportsystem. Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar och betydande hamnverksamhet finns även i Landskrona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg airport säkerställer god tillgänglighet till Stockholm och andra regioner. Med våra nationella och internationella kopplingar är vi en viktig del i Greater Copenhagen där vi genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta för regionens 4,3 miljoner invånare.

I Familjen Helsingborg arbetar vi strukturerat tillsammans för att påverka och stärka utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik inom vårt område. Vi gör detta genom samordning och gemensamma insatser i vårt nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik där representanter från samtliga kommuner i Familjen Helsingborg deltar. En nyckel till framgång i arbetet är samarbete och goda relationer både med övriga nätverk inom Familjen Helsingborg och med externa parter som Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken, angränsande län och övriga hörnsamarbeten  i Skåne.

Vi i Familjen Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har tagit fram de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna är beslutade i Familjen Helsingborgs styrelse i december 2020 och i samtliga kommuner under 2021. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharterSkånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram.

Fick du hjälp av informationen på sidan?