Elbilsstrategi

I varje kommun inom Familjen Helsingborg finns det en ansvarig person som ingår i ”elbilsnätverket” där en aktivitetsplan har tagits fram. Under år 2014 arbetades det fram en Elbilsstrategi för Familjen Helsingborg.

Strategin har under 2015 antagits i flera av kommunerna och i årets aktivitetsplan arbetar nätverket med implementering av strategin. Aktivitetsplanen har också omfattat framtagning av en nulägesanalys och påverkan inåt i kommunerna om att skaffa elbilar och laddstolpar. Aktivitetsplanen innefattar också anordnande av och deltagande i publika aktiviteter riktade till allmänhet och företag. Det finns ett nationellt mål att transportsektorn ska vara fossilfri 2030 och några av våra kommuner har även antagit Region Skåne-uppropet att vara helt fossilfria 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?