Elbilsstrategi

I varje kommun inom Familjen Helsingborg finns det en ansvarig person som ingår i "elbilsnätverket" där en aktivitetsplan har tagits fram. Under år 2014 arbetades det fram en Elbilsstrategi för Familjen Helsingborg.

Strategin har under 2015 antagits i flera av kommunerna och i årets aktivitetsplan arbetar nätverket med implementering av strategin. Aktivitetsplanen har också omfattat framtagning av en nulägesanalys och påverkan inåt i kommunerna om att skaffa elbilar och laddstolpar. Aktivitetsplanen innefattar också anordnande av och deltagande i publika aktiviteter riktade till allmänhet och företag. Det finns ett nationellt mål att transportsektorn ska vara fossilfri 2030 och några av våra kommuner har även antagit Region Skåne-uppropet att vara helt fossilfria 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close